KRS247.no

Henter værvarsel...

– Dette blir aldri i verden vedtatt

Et nytt forslag fra regjeringen vil forby tigging ved lov. Det er også foreslått nedlegge forbud mot å hjelpe og tilrettelegge for tiggere. Lokalpolitiker Dag Vige fra Venstre er sikker på at et slikt forslag aldri blir vedtatt.

I januar sendte Høyre/Frp-regjeringen ut lovforslag om tiggeforbud. Ett av forslagene går på at organisert tigging skal kunne straffes med fengsel inntil ett år. Forslaget innebærer også at enkeltpersoners medvirkning til tigging skal kunne straffes like strengt. Med medvirkning menes blant annet å dekke reiseutgifter, sørge for transport, forsyninger, utstyr eller overnatting for en tigger.

Jeg liker når nød synliggjøres. Det stiller oss andre til ansvar. Tigging handler om fattigdom. Vi er alle enige om at bakmenn- og kvinner som tvinger andre til å tigge skal tas. Det er allerede ulovlig. Men det er helt feil når en skal bruke strafferettslige metoder for å håndtere et sosialt problem. Min mening er at forslaget som regjeringen har sendt ut til høring ikke kommer til å bli vedtatt, sier Dag Vige til KRS247.

Han mener et forbud også vil bli feil i ytringsfrihetens navn:

Å nekte folk å be om hjelp er en begrensing av ytringsfriheten som veken Europarådet eller Norge vil akseptere. Jeg er optimist, sier Vige.

Regjeringen og Senterpartiet har tidligere argumentert med at forbud er nødvendig fordi tiggingen blir stadig mer aggressiv, og at det fører med seg kriminalitet og alvorlige forbrytelser som vinningskriminalitet og menneskehandel.

Høringsfristen for regjeringens forslag om forbud mot tigging er satt til 15. februar.

Lovforslag om nasjonalt forbud mot tigging:
22. januar sendte regjeringen ut et lovforslag om tiggeforbud.Les hele forslaget som er på høring. «Straffeloven 1902 Ny § 350 a Organisert tigging

           Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som samarbeider med en eller flere personer om å[tigge på offentlig sted eller fra hus til hus.]be tilfeldige personer om penger eller andre midler på offentlig eller privat sted.         

Forbudet gjelder ikke innsamling til veldedige eller allmennyttige formål. Forbudet gjelder heller ikke for virksomhet som er særskilt tillatt i eller i medhold av annen lovgivning.          

Medvirkning straffes på samme måte.»   

«Medvirkning tar sikte på alle former for bistand og ytelser som legger til rette for at det kan være mulig å utøve tigging eller for at tiggingen skal bli mer effektiv. Eksempler på medvirkning kan bl.a. være at en person:

  • helt eller delvis dekker reiseutgifter for en person for at vedkommende skal kunne tigge
  • sørger for å transportere en person for at vedkommende skal kunne tigge
  • sørger for forsyninger eller utstyr for en person for at vedkommende skal kunne tigge
  • tilrettelegger overnattingsmuligheter for en person for at vedkommende skal kunne tigge. Dette gjelder ikke tilrettelegging som inngår som ledd i sosialtiltak i regi av offentlige myndigheter eller veldedige organisasjoner
  • tar hånd om eller oppbevarer penger fremskaffet ved tigging
  • varsler eller på annen måte tilsikter å forhindre kontroll fra politiets eller andre myndigheters side.»

Kilde: Regjeringen.no