KRS247.no

Henter værvarsel...

– Det er sørgelig at de ikke tør ta debatten

– Jeg synes dette er trist. Det snakkes gang på gang om ytringsfrihet. Alle skal slippe til, men det gjelder bare helt til man står overfor meninger og holdninger en ikke liker. Da får pipen en annen lyd og i bystyret i dag fikk pipen taushetens lyd, sier leder av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Arne Tumyr til KRS247.

Tumyr ønsket at bystyret i Kristiansand skulle overprøve bibliotekssjefens avslag om å nekte organisasjonen å bruke Kristiansand Folkebibliotek som møte- og debattarena.

Med henvisning til kommuneloven benyttet Arvid Grundekjøn sin rett som ordfører til ikke å realitetsbehandle saken i dagens møte. Samtidig poengterte han at biblioteksjefen har et delegert redaktøransvar.

– Svaret er som forventet, sier Tumyr til KRS247.

– Ordføreren ønsker ikke noen realitetsbehandling av saken og spørsmålet er for kontroversielt og følelsesmessig belastet til at bystyrerepresentantene ønsker å tone flagg.

Sian ble i februar i fjor nektet av biblioteksjef Anne Kristin Undlien å holde møte i biblioteket. Begrunnelsen den gang var at møtet ikke harmonerte med verdiene til kommunen og biblioteket. Det ble også brukt som argument at organisasjonens møte var for ensidig uten kritikere. Da saken ble politisk behandlet i kulturstyret fastlo politikerne at biblioteksjefen som den ansvarlige var i sin fulle rett til å gjøre egne valg. Heller ikke en påfølgende interpellasjon i bystyret endret sakens realitet.

Ordfører Grundekjøn åpnet likevel for å ta en ny runde i sakens anelding, dersom den ble fremmet på nytt politisk. Vidar Kleppe fra Demokratene varslet bystyret om at han vil ta opp saken i en interpellasjon til neste møte.