Annonse

Departementer etterlyser kartlegging av flomrisiko


Regn og uvær på Sørlandet. Topdalselva har gått over sine bredder og vannet står høyt ved Drangsholt mellom Kristiansand og Birkeland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix (CC-BY-NO)

Klima- og miljødepartementet i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet la tirsdag ut et forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene til offentlig høring. Der ber de om innspill fra landets kommuner for å tydeliggjøre kommunenes ansvar for klimatilpasning i kjølvannet av ekstremværet i Norge de siste årene og senest flommen her på Sørlandet.

Det kommer frem i en pressemelding som Regjeringen har lagt ut på sin nettside nå i dag.

De understreker de at sikkerheten til folk flest blir tatt på største alvor og at Regjeringen har bevilget totalt 385 millioner kroner til flom og skred i 2017 over budsjettet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Videre i pressemeldingen står det blant annet at «økt flom- og skredfare er en konsekvens av klimaendringer og samfunnsutvikling. Derfor angår det mange aktører – både planlegger, utbygger og myndighet.

Ansvaret for skred og flom er sammensatt, men det er likevel en tydelig arbeidsdeling gjennom lovverket og regjeringens styringsdokumenter.

Det grunnleggende ansvaret for å beskytte seg selv og egen eiendom ligger på den enkelte. Ansvaret som tillegges den enkelte innbygger må stå i forhold til de forutsetninger den enkelte kan forventes å ha. Kommunene har ansvar for at sikkerheten mot flom og skred ivaretas ved ny utbygging og gjennom lokal beredskap. Det er viktig at kommunene er aktive, gjennomfører kartlegging av risiko og sårbarhet og tar ansvar for håndteringen av flom- og skredrisikoen på lokalt nivå.»

Retningslinjene i høringsforslaget, som har høringsfrist 1. desember, skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet for å møte klimaendringene, og skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging.
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarer