KRS247.no

Henter værvarsel...

Hør bystyredebatten om parkeringhus

Saken om parkeringskjelleren under Torvet i Kristiansand debatteres i bystyretmøtet i kveld.

– Dette er en diskusjon om for eller mot penger som vi til syvende og sist ikke vet hva blir, sier Mette Gundersen (AP) som åpnet debatten.

Bystyret i Kristiansand 28 oktober 2015. Foto: Tor Erik Schrøder

Bystyret i Kristiansand 28 oktober 2015. Foto: Tor Erik Scrøder

Hun foreslo forhandlinger om parkeringskjelleren med sikte på å stanse utbyggingen. I ryggen har hun Arbeiderpartiet, Demokratene, Sosialistisk Venstre, Miljøpartiet, Rødt og Senterpartiet. Forslagene er som følger:

  • Bystyret tar innbyggerforlaget til orientering.
  • Bystyret ber rådmannen snarest om å gå i forhandlinger med Torvparkering AS, med mål om å inngå opphør av avtaler om bygging og drift av parkeringsanlegg under torvene. Det blir ikke gitt igangsettingstillatelse i forhandlingsperioden.
  • Økonomiske konsekvenser som følge av et minnelig opphør av avtalen fremmes i egen sak, og innarbeides i budsjettet.
  • De arkeologiske utgravinger fullføres med tanke på økt kunnskap om byens historie.
  • Bystyret holdes orientert fortløpende
  • Det utarbeides en helhetlig plan for parkering i sentrum/Kvadraturen.

Partiene som er for bygging av parkeringshuset argumenterer med at å avbryte byggingen vil være uansvarlig.

– Vi må ha et bystyre som er redelig. Vi kan ikke gå tilbake på en avgjørelse som er tatt, sier Ebbe Boel Pedersen (KRF).

Bystyret onsdag kveld. Foto: Marianne Furuberg

Bystyret onsdag kveld. Foto: Marianne Furuberg

Kristiansand Kommune mottok den 28.9 2015 et innbyggerforslag fra Torvets Venner v/ Olav Grendstad om at prosjektet skal stoppes og annulleres. Forslaget er basert på overlevering av ca 2200 underskrifter fra innbyggere bosatt i Kristiansand. I henhold til kommunelovens § 39a har da forslagsstillerne krav på at Bystyret tar stilling til saken.

Forslaget er som følger: «Vi krever at saken om parkeringskjeller under torvet skal opp på første mulige bystyre etter valget 2015 og at heile prosjektet stoppes og annulleres»

Rådmannens innstilling var følgende: «Kommunen som kontraktspart står ved sine forpliktelser og innbyggerforslaget avvises.»

I forkant av møtet var stillingen 29-24 i favør av videre bygging. Representantene til Rødt (1), SV (2), Ap (15), MDG (3), Demokratene (2) og Sp (1) erklærte at de ville stemme mot.

Hør debatten her: