Annonse

Hør bystyredebatten om parkeringhus


Mange interesserte tilhørere, når saken om parkeringshus kom opp til debatt (Foto: Tor Erik Schrøder)

Saken om parkeringskjelleren under Torvet i Kristiansand debatteres i bystyretmøtet i kveld.

– Dette er en diskusjon om for eller mot penger som vi til syvende og sist ikke vet hva blir, sier Mette Gundersen (AP) som åpnet debatten.

Bystyret i Kristiansand 28 oktober 2015. Foto: Tor Erik Schrøder

Bystyret i Kristiansand 28 oktober 2015. Foto: Tor Erik Scrøder

Hun foreslo forhandlinger om parkeringskjelleren med sikte på å stanse utbyggingen. I ryggen har hun Arbeiderpartiet, Demokratene, Sosialistisk Venstre, Miljøpartiet, Rødt og Senterpartiet. Forslagene er som følger:

  • Bystyret tar innbyggerforlaget til orientering.
  • Bystyret ber rådmannen snarest om å gå i forhandlinger med Torvparkering AS, med mål om å inngå opphør av avtaler om bygging og drift av parkeringsanlegg under torvene. Det blir ikke gitt igangsettingstillatelse i forhandlingsperioden.
  • Økonomiske konsekvenser som følge av et minnelig opphør av avtalen fremmes i egen sak, og innarbeides i budsjettet.
  • De arkeologiske utgravinger fullføres med tanke på økt kunnskap om byens historie.
  • Bystyret holdes orientert fortløpende
  • Det utarbeides en helhetlig plan for parkering i sentrum/Kvadraturen.

Partiene som er for bygging av parkeringshuset argumenterer med at å avbryte byggingen vil være uansvarlig.

– Vi må ha et bystyre som er redelig. Vi kan ikke gå tilbake på en avgjørelse som er tatt, sier Ebbe Boel Pedersen (KRF).

Bystyret onsdag kveld. Foto: Marianne Furuberg

Bystyret onsdag kveld. Foto: Marianne Furuberg

Kristiansand Kommune mottok den 28.9 2015 et innbyggerforslag fra Torvets Venner v/ Olav Grendstad om at prosjektet skal stoppes og annulleres. Forslaget er basert på overlevering av ca 2200 underskrifter fra innbyggere bosatt i Kristiansand. I henhold til kommunelovens § 39a har da forslagsstillerne krav på at Bystyret tar stilling til saken.

Forslaget er som følger: «Vi krever at saken om parkeringskjeller under torvet skal opp på første mulige bystyre etter valget 2015 og at heile prosjektet stoppes og annulleres»

Rådmannens innstilling var følgende: «Kommunen som kontraktspart står ved sine forpliktelser og innbyggerforslaget avvises.»

I forkant av møtet var stillingen 29-24 i favør av videre bygging. Representantene til Rødt (1), SV (2), Ap (15), MDG (3), Demokratene (2) og Sp (1) erklærte at de ville stemme mot.

Hør debatten her:
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarer