KRS247.no

Henter værvarsel...

Dårlig veikvalitet på E18 mot Grimstad

En studie foretatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus viser at OPS-prosjektet E18 mellom Kristiansand og Grimstad har dårligere kvalitet enn tilsvarende veier med tanke på ujevnheter, dekkeskader og tilstandsutvikling.

Studien sjekket tre veistrekninger som er ferdigstilt ved offentlig-privat samarbeid (OPS) i Norge og den viste at på to av de tre strekningene, var sporslitasjonen 61 prosent høyere enn på veier som blir finansiert med årlige budsjetter.

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, sier til NTB, at OPS er lagt i fra en mirakelløsning for utbygginger og bedre veikvalitet som høyresiden har argumentert med. Nordår mener det er på tide å legge bort denne typen samarbeid som en framtidig finaniseringsmetode for norsk samferdselsutbygging.