KRS247.no

Henter værvarsel...

Cultiva vurderer å kjøpe bygget til kunstmuseet

Et eget hus med tilrettelegging av kunst- og kulturprogrammer for barn, er det Cultiva ser for seg ved et eventuelt kjøp bygningen der Sørlandets Kunstmuseum i dag holder hus.

I forbindelse med at Kristiansanderen Nicolai Tangen donerte en større kunstgave til Kristiansand kommune, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide for lage et helhetlig konsept for å gjøre kunsten tilgjengelig. Et av forslagene er å samlokalisere kunstsamlingen, Sørlandets kunstmuseum og ungdomskilden i den gamle siloen på Silokaia.

– Da Nicolai Tangen kom inn i bildet og vurderte alternative lokaliseringer for kunstmuseet, så har vi nevnt at kunstmuseet, der de holder til nå, kan være en interessant bygning for et barnas hus, sier administrerende direktør, Erling Valvik, i Cultiva.

Administrerende direktør i Cultiva, Erling Valvik. (foto: Vegard Feltstykket)

Administrerende direktør i Cultiva, Erling Valvik. (foto: Vegard Feltstykket)

Det var under en debatt på konferansen Platform fredag at Valvik først ytret ønskene sine om et Barnas hus i Kristiansand. Et hus han ser for seg som et fristed for barn og unge, der de får en sjanse til å utfolde seg innen kunst, litteratur og teater.

Aktivisering av barn er viktig, skal vi tro Valvik. Han mener at mennesker må stimuleres og formes tidlig. Derfor er barna og deres utvikling et viktig samfunnsansvar. Et ansvar Cultiva tar seriøst.

– Cultiva har en strategi hvor vårt hovedsatsingsområde er barn og unge. I tillegg har vi kompetanse, talentutvikling og et wildcard hvis det skulle komme noe spennende til byen som tilfredsstiller vår overordnede formålsparagraf.

Valvik er heller ikke fremmed for å ta i bruk psykologien for å understreke hvor viktig nettopp dette med oppvekst og stimulans for barn er så relevant. Han peker spesielt på tre viktige punkter.

– Når det gjelder fokus på barn, så har det tre dimensjoner på hvorfor det er viktig: Det ene er at kunst, kultur og kreativitet for og med barn har en verdi i seg selv. Det andre er det at å rulle ut tilbud til barn kan ha et «reiselivsperspektiv» for de unge. Den tredje, og mest prekære, er at det er den viktigste delen av samfunnet vi investerer i.