KRS247.no

Henter værvarsel...

Bystyret vedtok innføring av hedersmedalje

Med 34 mot 19 stemmer vedtok Kristiansand bystyre å innføre en ny hedersmedalje. Saken har vært omstridt og også i bystyret ble det debatt.

Terje Næss fra Arbeiderpartiet har kalt medaljen for jåleri. I bystyresalen gjentok han sine argumenter mot innføringen av medaljen. Også Eva Kvelland fra Venstre delte sine innsigelser.

– Kristiansand oppfattes som en reaksjonær og konservativ landsdel. Og ingen bør være overrasket over at konteksten gjør denne lille saken til et stort symbol. Saken går hånd i hanske med det konservative imaget denne byen har fått. Jeg stemmer ikke imot på grunn av jåleri, men fordi den ikke har legitimitet nok, sa Kvelland fra talerstolen.

Den som har har vært mest ivrig i forhold til innstiftelse av hedersmedaljen er byens ordfører, Arvid Grundekjøn. Fra talerstolen viste han til at Kristiansand gjennom et vedtak kopierer St. Halvardmedaljen. Denne medaljen deles ut til personer som har gjort en innsats for Oslo kommune eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse.

– Mitt utgangspunkt er å stimulere til frivillighet, gi et klapp på skuldra til de som gjør en innsats uten lønn eller avisoverskrifter. Er det riktig at noen i Oslo smiler av dette, er det helt irrelevant. Vi kopierer deres St. Hallvard-medalje, det kan da ikke være så latterlig, sa ordføreren fra talerstolen.

Med sitt innlegg klarte han å overbevise Demokratenes bystyregruppe til å stemme for. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre stemte mot.

Kristiansand bys hedersmedalje skal tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for byen, eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen skal følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Fra vedtektene heter det at det er en medaljekomité på tre medlemmer som skal treffe avgjørelse om utdeling av medaljen. Komiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og ett av formannskapets øvrige medlemmer.

Medaljens utforming skal være basert på Kristiansands byvåpen, og være festet i bånd som er basert på byens flagg. Fire gullsmeder har fått i oppgave å foreslå utformingen av selve medaljen.

Hør debatten her;