KRS247.no

Henter værvarsel...

Freder biblioteksjefens redaktøransvar

Bystyret i Kristiansand ønsker ikke å overprøve biblioteksjefens redaktøransvar. Det er klart etter at bystyrepolitikerne stemte ned Demokratenes forslag om å instruere biblioteksjefen til å tillate Stopp islamiseringen av Norge (Sian) å avholde opplysnings- og debattmøte på biblioteket.

Etter en heftig debatt som varte i 45 minutter, falt forslaget med 41 mot 12 stemmer. Blant dem som støttet forslaget var ordfører, Arvid Grundekjøn og varaordfører, Jørgen Kristiansen.

Det var tredje gang Vidar Kleppe fra Demokratene løftet denne saken til politisk behandling. I februar, da saken sist ble behandlet ble et fellesforslag fra koalisasjonspartiene, Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet vedtatt med 48 mot 3 stemmer.

Vedtaket den gang gikk på at bystyret på generelt grunnlag vil stadfeste prinsippet om at enhver organisasjon, som holder seg innenfor norsk lov, skal ha lik rett til å benytte seg av kommunale lokaler til møtevirksomhet og informasjonsarbeid. Diskriminering på bakgrunn av politiske, religiøse eller andre årsaker skal ikke forekomme, het det videre.

Når Sian etter dette vedtaket fikk nok et avslag fra biblioteksjefen ved Kristiansand folkebibliotek, valgte Kleppe å løfte saken til bystyret på nytt. Denne gang som en interpellasjon til ordføreren.

– Ettersom dette nå er blitt en prinsipiell sak som mange oppfatter som en sak om lik ytringsfrihet, så er det ikke urimelig at vi får en mer eksplisitt avklaring av dette spørsmålet. Jeg tror personlig at det sånn som saken har forløpt og etter de runder vi har hatt at det egentlig er ønskelig at bystyret er tydelige i sitt syn på dette, sa ordfører Arvid Grundekjøn i sitt tilsvar.

– Redaktøren skal ha sin fulle frihet
Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet støttet fullt ut biblioteksjefens avgjørelse.

– Bystyret gjorde et generelt vedtak den gangen. Og når det blir hevdet her fra talerstolen at dette vedtaket ikke er fulgt opp, så er jeg veldig spent på hvordan det kan påstås. Vi har uttalt oss på generelle vilkår og det er også så langt et bystyre kan gå uten at vi overprøver bibliotekssjefen og hennes redaktøransvar. Dette ansvaret mener jeg er grunnleggende og viktig. Og hvis vi snakker om ytringsfrihet og demokrati, så er det viktig at redaktøren har sin fulle frihet, sa hun fra Talerstolen.

– Dette er ikke et spørsmål om å overprøve bibliotekssjefens redaktøransvar. Det handler mer om hvorvidt etablerte universelle prinsipper i kommunal forvaltning er fulgt. Nemlig prinsippet om likhet. Så det er heller en stadfesting av likhetsprinsippet bystyret mente å gjøre forrige gang vi behandlet denne saken, mer enn noe annet. Vi støtter forslaget, repliserte Fremskrittspartiets Tor Sigbjørn Utsogn.

– Burde vært løst for lenge siden
Varaordfører Jørgen Kristiansen presiserte i sitt innlegg at han er i mot organisasjonen sitt grunnsyn, men at han vill kjempe for retten til at de får mene hva de vil. Kristiansen mente at denne saken kunne vært løst for lenge siden og at det nå var på tide at Sian får låne et møterom og for å si det de ønsker.

Biblioteksjef Ann Kristin Undlien var også tilstede i bystyresalen og fikk redegjøre for sitt syn i saken.

– Kristiansand Folkebibliotek vektlegger kvalitet i sitt arrangementsprogram. Det innebærer at ingen organisasjoner automatisk slipper til på Kristiansand Folkebibliotek. Det gjelder for alle. Det mener jeg bestemt ikke er et brudd på bystyrets vedtak. Det at man har en redaktør som gjør kvalitetsmessige vurderinger er ikke det samme som diskriminering, sa hun.

Skuffet Kleppe
Vidar Kleppe var naturlig nok skuffet etter at Sian har nok en gang er blitt nektet adgang til Kristiansand folkebibliotek.

– Det er beklagelig at Sian i disse ytringsfrihetstider nok en gang får avslag på å holde et informasjons- og opplysningsmøte. Jeg håper at biblioteksjefen har merket seg de signalene som er kommet fra bystyret, sier Kleppe til KRS247.