KRS247.no

Henter værvarsel...

– Byggingen av P-hus må stoppes

Vidar Kleppe som er leder av Kristiansand kommunes kontrollutvalg mener at byggingen av nytt parkeringshus på torvet må stanses til ESAs foreløpige innsigelser i forhold til anbudprosessen blir avklart.

– Dette er alvorlig. Nå må alt stoppe opp, sier han til NRK Sørlandet.

I går ble det kjent at overvåkingsorganet ESA mener Kristiansand kommune kan ha brutt EØS-reglene for offentlige anskaffelser. I følge ESA skulle anbudet vært kodet som såkalt byggekonsesjon, i stedet ble anbudet utlyst som en tjenestekonsesjon. Som mulige regelbrudd ble det blant annet anført at anbudet ikke er bredt nok utlyst og at selve anbudsrunden hadde for kort varighet.

Foto: Pål Lomeland

Foto: Pål Lomeland

– Nå må vi ta disse signalene fra ESA og vente til dette blir avklart før vi begynner å bygge. Det må alle parter være tjent med. Hvis ikke vi får en avklaring før dette begynner, vil dette henge igjen hele tiden, sier Kleppe til NRK Sørlandet.

Kleppe varslet nå at kontrollutvalget, som er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune vil gjennomgå saken.

– Vi er forpliktet til å undersøke dette, sier han.