KRS247.no

Henter værvarsel...

Bygging av ny Varoddbro starter neste år

Onsdag fikk Statens Vegvesen 130 millioner kroner over statsbudsjettet til planlegging og prosjektering av ny Varoddbro. Byggestart er i august neste år og kostnaden er beregnet til 800 millioner kroner.

– Vi fikk en startbevilgning på 40 millioner kroner i 2015. Nå har vi fått ytterligere 130 millioner til en oppstart, men vi må inngå kontrakt med entreprenør i 2016 og da må vite at vi får penger til å fullføre broen. Byggestart blir i august 2016 og den forventes å åpne i juni 2019. Det sier prosjekteringsleder for Varoddbrua, Lars Aamodt til KRS247.

Den nye brua skal erstatte den originale Varoddbroa som ble åpnet i 1956. Denne nærmer seg slutten av sin leve- og brukstid. I følge Statens vegvesen er det knyttet store kostnader til drift og vedlikehold av den gamle hengebrua og kjørekomforten over brufugene skal være en utfordring for traffikantene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

varoddbrua03-tes

Den gamle Varoddbrua har sett sine beste dager og skal rives (Foto: Tor Erik Schrøder)

Den gamle broa blir stående mens man bygger den nye mellom de to eksisterende broene. Det betyr at trafikken fremdeles vil gå i fire felt under store deler av anleggsperioden.

– Den nye broen vil se veldig lik ut som den betongbroen vi bygget i 1994. Den blir litt bredere, men utseendemessig er det ganske likt, sier Aamodt.

Begge broene over Topdalsfjorden skal ha to kjørefelt for ordinær trafikk og et kjørefelt reservert for kollektivtrafikk. Det betyr at dagens gang- og sykkelveg på eksisterende bro gjøres om til kollektivfelt. Ny gang- og sykkelveg etableres på den nye broen som skal bygges.

I 2012 var bygging av ny Varoddbro kostnadsberegnet til 550 millioner kroner. Nå er prislappen økt til 800 millioner kroner.