KRS247.no

Henter værvarsel...

– Kommunebudsjett preget av usikkerhet

Under kveldens bystyremøte ble budsjettet for de fire neste årene for Kristiansand kommune lagt frem. Rådmann Tor Sommerseth har utformet et budsjett tilpasset det beløpet de fikk tildelt på 4,5 milliarder kroner.

Terje Fjellvang presenterte rådmannens forslag onsdag kveld i bystyresalen i Kristiansand. Han sier at det er mye av det samme opplegget som i fjor, men med noen justeringer og mer usikkerhet.

– Ståa i kommunen nå er brukbar. Det er en ganske bra vekst i frie inntekter fra 2015-2016 som gjør at vi får styrket økonomien og økt bevilgningen til skole og omsorg noe, sier Fjellvang til KRS247.

Økonomidirektøren trekker spesielt frem tre viktige hovedtrekk i forslaget til handlingsprogrammet som ble lagt frem i dag.

– Det er mye usikkerhet og det er vanskelig å spå effekten dette vil få på kommunen. Selv om vi øker bevilgningen i skolen, så blir det økt press på spesielt omsorg. Vi klarer ikke å tilføre nok midler som skal til for å beholde den kvaliteten vi har nå fordi det blir flere eldre. I tillegg til presset på omsorg, reduserer vi gjelden som styrker økonomien og gjør at vi kan satse mer på omsorg, skole og kultur. Det er også knyttet mye usikkerhet rundt de anslagene vi gjør, spesielt innen skatt på grunn av oljenæringen. Vi vet det slår ut, men ikke hvor hardt.

I det nye budsjettet er det også gjort konkrete investeringer innen avløp og vann, utdanning og idrettsanlegg.

– Vi har gjort store konkrete investeringer når det gjelder avløp og vann og utdanning. Vi vil satse på nye avløpsrør og justere renseanslegg på Odderøya. Vi har også gjort store investeringer på Fagerholt skole og på Justvik skole. I tillegg har vi gjort investeringer på Tveit idrettshall, sier Terje Fjellvang.

Budsjettet vil ikke påvirke innbyggerene i Kristiansand kommune så veldig mye, spesielt med tanke på avgifter og skatt.

– Det er ingen dramatiske endringer. Eiendomsskatten vil bli redusert litt ned og kommunalavgiftene vil øke noe, mens tjenestetilbudet vil være på omtrent det samme nivå som nå, sier økonimidirektøren.

Han sier videre at det er flere usikkerhetsmomenter som vil påvirke kommuneøkonomien i nær fremtid. De har tatt høyde for noe, men de er ikke sikker på om de har truffet.

– Det er noe vi helt klart vil merke. Innen oljenæringen er mange sagt opp. Vi vil få lavere skatteinntekter etter nyttår og sosialhjelpen vil øke, sier Fjellvang.

Når det gjelder hvordan den alvorlige nedturen vil bli, har han følgende å si:

– Vi har gjort det beste anslaget vi har, og dette er vi innstilt på å kunne håndtere, men det har vært vanskelig å komme frem til gode anslag. Når det gjelder flyktningssaken ønsker regjeringen å ta i mot flere flyktninger, noe som er en utfordring for kommunen.