KRS247.no

Henter værvarsel...

Bryr unge seg om K5?

Under gårsdagens folkemøte om storkommunen Kristiansand og planene for K5, var det veldig få unge som hadde møtt opp. Venstres Jacob Handegard tror det handler om ungdoms forhold til politikk.

Han tror ungdommer først og fremst er opptatt av konsekvensene fremfor selve politikken. Hvis man spør unge om de er interesserte i politikk, svarer de nei. Om man spør om de er opptatt av bedre busstilbud og ha en god skole, sier de ja.

Venstres Jacob H. Handegard. | Foto: Venstre

Venstres Jacob H. Handegard. | Foto: Venstre

– Det handler litt om hva man definerer som politikk, men så kan man spørre seg om folkemøter er det riktige organet for å måle ungdommens interesse, sier Handegard til KRS247.

Han tror også at måten saken har blitt fremstilt har mye å si for ungdommens interesse.

– Det har blitt fremstilt som en strukturreform, og det er ofte for de litt spesielt interesserte dessverre.

Fylkeslederen i AUF i Vest-Agder, Kai Steffen Østensen, mener også at det er kommunikasjonen som har sviktet de unge.

Kai Steffen Østensen. | Foto: Glenn Th. Faannessen

Kai Steffen Østensen. | Foto: Glenn Th. Faannessen

– Jeg tror at man kunne nådd ut til unge i mye større grad om man hadde vinklet kommunikasjonen i større grad inn mot sakene som treffer unge i større grad. Diskusjonen dreier seg i for stor grad om hvorvidt statsråd Sanner tvinger kommunene eller ikke til å slå seg sammen, eller om politikerne faktisk lytter til folket, sier Østensen til KRS247. 

Han mener det burde blitt fokusert på hva som skjer med skolehelsetjenesten og kollektivsatsingen. Videre mener han at tilbud for barn og unge forsvinner i drakampen mellom kommunepolitikere og staten.
– Jeg tror unge er avhengige av å få det tilgjengelig når de selv har tid til å lese om det, gjerne visuelt. Men viktig altså, hva får ungdom igjen for en kommunesammenslåing, sier Østensen.