KRS247.no

Henter værvarsel...

Bevilger 8 millioner til Arkivet

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge åtte millioner kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Dersom fylkestinget støtter bevilgningen er intensjonen at fylkeskommunen skal bevilge beløpet i perioden 2018-2019.

Stiftelsen Arkivet har over en lengre periode arbeidet med prosjektet som har tittelen «Større rom for menneskeverd». Prosjektet handler om å gi stiftelsen og de øvrige organisasjonene som huses på Arkivet rom for fortsatt vekst og utvikling. På denne måten ønsker stiftelsen å få muligheten til i større grad enn i dag bidra til å skape «større rom for menneskeverd» i samfunnet.

Fylkeskommunen behandlet byggesaken saken i 2012. Den gangen var kostnadsrammen for prosjektet 80 millioner kroner. Det er nå nedjustert til 40 millioner. I 2012 sluttet fylkestinget seg til at Vest-Agder fylkeskommune skulle dekke inntil 50 prosent av den regionale andelen.

Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune vil innstille på at de dekker de øvrige sju millionene som gjenstår av den regionale andelen til prosjektet, hvor fordelingen blir fem millioner kroner på Kristiansand kommune, og to millioner kroner på Aust-Agder fylkeskommune. Når den regionale andelen er vedtatt og på plass, vil Stiftelsen Arkivet søke staten om 15 millioner kroner til resten av prosjektet. Stiftelsen har, sammen med Vest-Agder Røde kors, lagt inn en egenandel på 10 millioner kroner i prosjektet, ved at de sammen har kjøpt naboeiendommen og vil utvikle den sammen.