KRS247.no

Henter værvarsel...

Bedring i ledighetstallene

De siste tallene fra NAV viser en nedgang i antall arbeidsledige i både Kristiansand og Vest-Agder samlet sett. I alt var nesten 150 flere i jobb i september enn i august i Kristiansand. 

Arbeidsledighetstallene er omtrent tilbake på samme nivå som for et år siden. I løpet av det siste året har i alt 41 flere fått jobb i Kristiansand og 16 i fylket sett under ett de siste 12 månedene, mens antall arbeidsledige er 1846 i Kristiansand og 3203 i Vest-Agder.

– Nedgangen var ikke uventet ettersom dette er en normal sesongmessig utvikling. Det som er gledelig er at ledigheten nå er under nivået for september 2015, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

Han forventer en videre nedgang i ledigheten utover høsten. I alt er fortsatt 3,9 % av arbeidsstyrken i Kristiansand uten arbeid. Det er høyest i Vest-Agder. Så følger Hægebostad og Songdalen begge med 3,8 prosent. Sirdal og Åseral har lavest arbeidsledighet, begge med kun 0,6 prosent. Så følger Audnedal og Kvinesdal som begge har 1,9 prosent ledighet.

Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (527), ingeniør og ikt-fag (419) og butikk og salgsarbeid (337).

Ledigheten for Vest-Agder er 3,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er 0,6 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Blant fylkene er ledigheten høyest i Rogaland som har 4,3 prosent ledighet. Så følger Aust-Agder med 3,5 prosent.