KRS247.no

Henter værvarsel...

Bedre trafikkinformasjon inn og ut av sentrum

I natt ble det montert opp en stor informasjonstavle over E18 på Bjørndalssletta øst for Kvadraturen og neste uke kommer det en tilsvarende tavle over E39 ved Glencore nikkelverk vest for Kvadraturen.

– Slike tavler har i flere år vært i bruk lenger øst på E18 i Telemark og Vestfold. Tavlene som nå monteres i Kristiansand er større enn disse, og måler ca. 10 ganger 4 meter. De er fullgrafiske, og kan vise bilder og grafiske elementer i fullfarge i tillegg til tekst sier senioringeniør elektro Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen Region sør i en pressemelding.

Disse vil ha samme formål som informasjonstavlen som ble montert opp nær Kristiansand havn.

– Dette gir god service til trafikantene som kjører på hovedvegene inn til og gjennom Kristiansand. I tillegg til at de viser hvor lang tid det tar å kjøre til bestemte reisemål, kan vi informere om for eksempel omkjøringer og stengninger i forbindelse med vegarbeid, sier overingeniør Odd Anders Magnussen i Plan og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Vest-Agder.