KRS247.no

Henter værvarsel...

Bare én politistasjon i Kristiansand

Det er nå klart at Randesund og Vågsbygd legges ned som tjenestesteder i det nye politikartet for Agder politidistrikt som ble lagt frem i dag.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få avklart den nye politistrukturen. Dette er en stor milepæl som vi har ventet lenge på. Vi er selvsagt tilfreds med at resultatet har blitt slik vi tegnet politikartet i Agder. Dette er også en bekreftelse på at vi sammen med kommunene og fagorganisasjoner har hatt en ryddig og god prosess med god involvering, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.

Fasiten etter klagebehandlingen er at antall lensmannskontor og politistasjoner vil reduseres fra 340 til 225.

– Nå kan vi starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil naturlig nok ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier visepolitimester og prosjektleder i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll i samme melding.

– Denne beslutningen vil for Agder politidistrikt bidra til at vi vil kunne levere på kvalitetskravene som er stilt til lensmanns- og politistasjonsdistriktene i forbindelse med nærpolitireformen, sier Lindeberg.

Innenfor KRS247 sitt dekningsområde betyr det følgende tjenestesteder:

  • Kristiansand politistasjonsdistrikt – Kristiansand politistasjon, stedsplassert i Kristiansand.
  • Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt – Søgne og Songdalen lensmannskontor, stedsplassert i Songdalen.
  • Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt – Vennesla og Iveland lensmannskontor, stedsplassert i Vennesla.