KRS247.no

Henter værvarsel...

Bare 3 av 4 kommer frem tidsnok

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at ambulansen bare når frem i tre av fire tilfeller innenfor målet Stortinget har satt.

For 16 år siden satte Stortinget nemlig et mål om at 90 prosent av ambulansene skal nå frem til hendelsesstedet innen 12 minutter. For Kristiansand viser tallene at bare 66 prosent av de 1246 utrykningene i 2015 kom frem innenfor den tidsgrensen.

I Vennesla er det enda dystrere statistikk med bare 57 prosent av totalt 169 utrykninger som kommer frem innenfor målet.

Tiden er målt fra det kommer inn melding til AMK-sentralen og frem til ambulansen kommer frem til hendelsesstedet for trafikkulykker eller andre steder hvor ambulansen må rykke ut til.