KRS247.no

Henter værvarsel...

Avhører stadig flere barn

Agder Politidistrikt har avhørt rekord mange barn i forbindelse med kriminalitet. Økning i antall overgrep over internett og flere saker innen barne- og ungdomskriminaliteten bekymrer politimesteren.

Det har vært en jevn økning i antallet barn som blir avhørt siden politiet overtok ansvaret for dette i 2015. I 2015 ble det gjort 285 såkalte tilrettelagte avhør, mens i 2016 var det tallet økt til 375. Det kommer frem av en pressemelding som ble sluppet i dag.

– Vi har økt antall ansatte som arbeider med dette fagfeltet, og lokalene i Barnehuset er utvidet. Å ta slike avhør krever spisskompetanse og det er kun utdannede spesialetterforskere som jobber med dette. Den store økningen i antall avhør presser oss på ressurser, men vi har et godt samarbeid mellom fagpersonalet i Barnehuset, etterforskerne og de påtaleansvarlige på saksfeltet i politidistriktet, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Det ble registrert 42 flere sedelighetssaker i Agder i 2016 enn året før. Det er særlig én form for slike saker som fanger Lindebergs oppmerksomhet når tallene presenteres.

– Jeg er bekymret over at en stadig større andel av sakene dreier seg om overgrep på internett. I flere av de store sakene politidistriktet har jobbet med i år har barn blitt utnyttet seksuelt over nettet. I mange tilfeller forledes unge jenter og gutter til å sende bilder av seg selv hvorpå overgriper truer med å publisere dette hvis vedkommende ikke får mer. Kriminalitet på internett har ingen geografiske sperrer og sakene berører ofte mange barn spredt ut over store deler av landet. Dette krever samarbeid mellom politidistrikt på en helt annen måte enn tidligere, sier Lindeberg.

Du kan lese hele meldingen her.