KRS247.no

Henter værvarsel...

Arne Tumyr tapte i retten mot imam

Leder for Stopp Islamiseringen Av Norge vant ikke frem i sin sak, der han krevde oppreisning for ærekrenkelser. Imam Akmal Ali ble frikjent i Kristiansand tingrett. Tumyr må også betale imamens saksomkostninger. 

Det melder nettstedet vepsen.no i dag. Bakgunnen for søksmålet var at imam Akmal Ali i et intervju til NRK hadde sagt at Tumyr bygget sin virksomhet på «rasisme, hat, propaganda og mye løgn».

SIAN-lederen mente imamens uttalelser var skadelige for hans omdømme, og la til grunn at man ved vurderingen av hva som er rasisme skal legge bokmålsordbokas definisjon til grunn. Tumyr krevde 75 000 kroner i oppreisning.

Retten ikke overbevist

Retten avviste at bokmålsordboka kunne tillegges vekt som rettskilde og fant at Akmal Ali hadde grunnlag for sine uttalelser om Tumyr og at uttalelsen i det vesentligste var sann. Retten viste også til Tumyrs innledningsforedrag som omtalte islam som en kreftsvulst. De fant det underlig at han etter slike utsagn gikk til søksmål mot Akmal Ali for mildere uttalelser.

Akmal Ali ble frifunnet og Arne Tumyr ble dømt til å betale Alis saksomkostninger. Tumyr vurderer nå om han skal anke dommen.