KRS247.no

Henter værvarsel...

Alvorlige avvik ved Kristiansand legevakt

I en fersk tilsynsrapport gir Fylkesmannen i Vest-Agder legevakta avvik på to viktige punkter.

Fylkesmannen påpeker blant annet i rapporten at Kristiansand kommune ikke sikrer at pasienter får forsvarlig helsehjelp.

Videre at det har ikke blitt lagt til rette for å hindre at uvedkommende får tilgang til pasientopplysninger.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli sier til kommunens nettsider at hun beklager at tilsynet fant så mye å sette fingeren på at resultatet ble to avvik.

– Dette er alvorlige avvik som vi tar til etterretning. Vi er godt i gang med et arbeid som vil føre til at avvikene lukkes. Det gjøres en fantastisk jobb på legevakta og mye er på plass allerede. Blant annet har vi forbedret rutine og styrket bemanning, sier Dehli.

Hun påpeker at fylkeslegen ikke peker spesifikt på pasientbehandling eller klinisk praksis som uforsvarlig. Avvikene skyldes først og fremst administrative driftsforhold.

Tilsynet ble gjort fra desember i fjor til mai i år.

Legevakta har det siste året også fått negativ omtale i forbindelse med pålegg fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet hadde tilsyn høsten 2014 og vinteren 2015, og det ble kjent at lokalene slik de er i dag ikke er gode nok.