KRS247.no

Henter værvarsel...

Agder politidistrikt består

Regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet ble i går enige om den såkalte nærpolitireformen.

I avtalen er det klart at landets 27 politidistrikter reduseres til 12. Agder på sin side består som i dag, noe visepolitimester Kjell Hegstad er glad for.

I en pressemelding sier han at han også er fornøyd med at det er et så bredt flertall på Stortinget som står bak avgjørelsen. Formelt skal Stortinget stemme over saken 10. juni, og det er planen at de nye politidistriktene skal gjelde fra 1. januar neste år.

-Når det er fattet endelig vedtak i Stortinget 10. juni og vi har fått oppdragsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet, må vi gå nærmere inn i avtalen for å se hvordan totalbildet er og stake ut kursen videre, sier Hegstad videre.