KRS247.no

Henter værvarsel...

Agder Energi ilagt gebyr på 700 000 kroner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt Agder Energi i Vest-Agder et gebyr på 700.000 kroner for brudd på rutiner som førte til at store mengder laks døde i Mandalsvassdraget. Samtidig har Otteraaens Brugseierforening fått et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for brudd på konsesjonsvilkår i Otra.

– Dette er to saker der brå vannstandsendringer fikk konsekvenser for laksebestanden med den følge at et stort antall fiskeunger strandet og døde. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Mot slutten av juni 2014 fikk NVE henvendelser fra lakseinteressentene i Mandalsvassdraget og nedre deler av Otra om at vannstanden sank brått.

Den momentane vannstandsreduksjonen førte i begge vassdrag til tørrlegging av store areal på lakseførende strekning. Betydelige mengder yngel av laks ble fanget på grunne områder og strandet.

– Overtredelsesgebyr gis ved kun grove overtredelser og er en streng reaksjon. NVE har siden 2010 gitt 14 overtredelsesgebyr for bygging og drift av vannkraftanlegg. Ved fastsetting av gebyret tas det blant annet hensyn til grovheten i overtredelsen, skadevirkning, økonomisk gevinst og selskapets økonomi, sier Leirset.