KRS247.no

Henter værvarsel...

Passasjernedgang på Kjevik

Det er en tydelig nedgang i antallet passasjerer på utenlandsrutene til og fra Kristiansand Lufthavn Kjevik hittil i år. Nedgangen er på 8,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Avinor.

– Nedgangen kom dramatisk ut med streiken til Norwegian. Da mistet vi nærmere 50 flybevegelser. I tillegg er det mye mindre chartertrafikk sammenlignet med i fjor. Det ser for oss ut som om passasjerene planlegger sine egne reiser og dette får konsekvenser for chartertrafikken, sier lufthavnsjef Thomas Langeland til NRK Sørlandet.

Fra nyttår har totalt 418 003 passasjerer reist over Kjevik. Det er en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Den største endringen i negativ forstand er altså i utenlandstrafikken, som viser en passasjernedgang på 8,7 prosent i denne perioden.For innenlandstrafikken er nedgangen på beskjedne 0,7 prosent så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallene for mai i år isolert sett, viser en positiv tendens for innenriksrutene, med en oppgang på 1,4 prosent.