KRS247.no

Henter værvarsel...

8405 tonn forurenset masse fjernet i Jegersberg

Gimlemoen skytefelt er nå tilbakeført til den standen det var i før Forsvaret begynte å bruke det. Hvem som kommer til overta eiendommen blir trolig klart i løpet av høsten.

Siden i sommer har Forsvarsbygg jobbet med å rydde og sanere leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Jegersberg. Opprydningen skulle egentlig vært ferdig 4. juli, og ble siden forlenget til 9. juli, men det var først 2. september at alt arbeidet var ferdig. Området er nå tilgjengelig for byens befolkning.

– Totalt har vi levert 8405 tonn forurenset masse til godkjent mottak. I tillegg har vi destruert rundt 200 blindgjengere, sier prosjektleder Harry Hellebust i en pressemelding fra Forsvarsbygg.

De forurensede massene som er fjernet, er nå erstattet med rene masser. Forsvarsbygg har tilsådd de bratteste partiene for å hindre erosjon og det har blitt lagt grus på stier og plasser. I tillegg sildrer det igjen i Slåttebekken etter at den lå i rør mens arbeidene pågikk.

Nå som Forsvaret ikke lenger skal bruke det 7 400 dekar store området ved Jegersberg vil det bli lagt ut på såkalt offentlig avklaring. Der skal det først innhentes takst, så blir det opp til kommunen om de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Hvis ikke, kan området ende opp på det åpne markedet.