– Dette er ei prioritert område for regjeringen og jeg er glad for å se at arbeidet gir resultater, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding fra regjeringen.

Økt bosetting har også ført til at tallet på flyktninger i mottak har minka. 504 færre bosettingsklare satt i norske asylmottak ved utgangen av 2014 sammenliknet med året før.