« Back to News
Stort sett fin fremkommelighet

Vegtrafikksentralen opplyser til Radio Sør at Statens Vegvesen har nokså god kontroll på føreforholdene på de mest trafikkerte veistrekningene. Klokken 14:30 kunne Vegtrafikksentralen melde at ting var stort sett under kontroll på de mest trafikkerte veiene.