« Back to News
Bilbrann på E18 i Lillesand

Det oppstod litt trafikktrøbbel ved Steinsåstunnelen på E18 vest for Lillesand grunnet en bilbrann. Østgående trafikk blir loset inn på Rv420 ved IKEA mens rydningsarbeidet foregår.