KRS247.no

Henter værvarsel...

Hvem stiller du til valg for?

Forfatteren av dette leserinnlegget oppfordrer til å ikke bare tenke partipolitikk, men hvilke grupper mennesker som du bryr deg mest om.

Dette er til deg som stiller til valg i 2019. Til deg som vil gjøre jobben for de mest sårbare i din kommune. Lokalpolitikere er opptatt av folkehelse, og vold og overgrep mot barn er vårt største folkehelseproblem. Konsekvensene av å bli utsatt er store, for mange preger de resten av livet på en negativ måte, og risikoen for generasjonsoverføring er høy. Kommunen, som du vil styre, spiller en viktig rolle for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, og for å ivareta de utsatte barna på en god måte. Barn må vite hva som er lov og ikke lov, samtidig som de voksne må vite hva de skal se etter og hva de skal gjøre for å hjelpe. Særlig gjelder det de som jobber med barn i det daglige – i barnehager, på skoler og på helsestasjoner. Hvert år kommer hundrevis av barn, som har opplevd vold eller overgrep, til Stine Sofie Senteret. Oppholdet skal gi dem motstandskraft til å bedre håndtere livet etter det vonde. Men vi vet også hvor viktig hjelpeapparatet i hjemkommunen er, og hvor ødeleggende det kan være om det ikke fungerer godt nok. Er du sikker på at det fungerer godt nok i din kommune?

Det er nå tid for å utforme det lokale partiprogrammet for den neste fireårsperioden, og vi håper og tror at nettopp du vil jobbe for de følgende tre områdene i din kommune: 1) Fødselsforberedende kurs skal være tilgjengelig og gratis for alle. Det er en viktig arena for å gi vordende og nybakte foreldre informasjon for å forebygge risikoen for å skade eget barn, deriblant informasjon om farene ved såkalt filleristing. 2) Vold og overgrep skal være tema i barnehage og skoler, og de ansatte må gis kompetanse til å handle. Befolkningen, og særlig de som jobber med barn, trenger kunnskap om tematikken og kompetanse til å forebygge, og til å se og handle når et barn utsettes for vold og overgrep. Det er samtidig viktig at alle barn vet hva vold og overgrep er – hva som er lov og ikke lov med egen kropp. 3) Hjelpeapparatet må ha tilstrekkelige ressurser og god samhandling. Barn og unge som utsettes for vold eller overgrep, trenger oppfølging og hjelp. Barneombudets rapport «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» forteller oss at hjelpen i dag ikke foregår på barnas arena, at oppfølgingstilbudet ikke tar utgangspunkt i barnets behov, og at ingen har et særlig ansvar for barn utsatt for vold og overgrep. Kommunens tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge må være et helhetlig og koordinert tilbud på barnas premisser. Det kan du gjøre noe med!

I overskriften spør jeg hvem du stiller til valg for. Svaret er trolig et parti, men jeg håper du også stiller til valg for de mest sårbare barna. Det er ingen som trenger deg mer!

Ada Sofie Austegard
Generalsekretær
Stine Sofies Stiftelse