KRS247.no

Henter værvarsel...

Hvorfor har jeg vondt?

Spørsmålet jeg oftest får fra pasienter er også det som er vanskeligst å svare på.

Selv om smerter er utrolig ubehagelig, er det også en av de viktigste funksjonene vi har i kroppen. De fleste av oss kan umiddelbart hente frem episoder hvor vi kan huske å ha hatt smerter. Det finnes faktisk mennesker som ikke er i stand til å kjenne smerter – men disse vokser sjeldent opp, da kroppens system for advarsel ikke er tilstede.

Å få et svar og en forklaring på hvorfor man har vondt er viktig i møte med helsepersonell. For å finne rett behandling er det selvsagt viktig å kartlegge årsaken, ellers ville man famlet i blinde.

Men hvorfor har vi vondt?

Etter en klar skade er svaret lettere – brudd, sår, avrivninger av sener og muskler vil logisk nok føre til smerte. Men hva med de andre smertene som kommer over tid, gjerne litt snikende før kroppen virkelig begynner å si ifra? Jeg tror en del av svaret ligger i hvordan man bruker kroppen over tid, altså bevegelsesmønstrene våre.

Bevisstgjøringsøvelse
Å bli bevisst hvordan man bruker kroppen i løpet av hverdagen kan ofte gi mange svar. En liten øvelse her og nå: kjenn etter hvor du har skuldrene. Er de lave, eller står de litt høyere enn de trenger. Hvordan er pusten? Sitter du godt på begge deler av setet, eller mer på den ene siden? Kjevemusklene, slapper de av? Enkle bevisstgjøringsøvelser når det gjelder holdning og spenninger kan ofte hjelpe til å forklare deler av smertebildet.

Feilbelastninger av ledd, muskler og sener skjer oftest helt ubevisst. Enkelt sagt vil muskler og sener som jobber «på overtid», altså som har for mye spenninger for lenge, etter hvert begynne å si ifra. Man får irritasjoner, muskelspenninger og stramninger som igjen gjør at smerter oppstår.

Det er alltid en grunn til at smerter oppstår, og går du med en plage i mer enn to uker bør du ta en sjekk hos legen. Tilbake til disse få som ikke kjenner smerter – grunnen til at disse menneskene som regel ikke når voksen alder er at de rett og slett ikke kan lytte til kroppen sin. Det fantastiske maskineriet som kroppen vår er sier ifra når den trenger hjelp – eller rett og slett bare ro.

Å dempe smerter er selvsagt viktig. Likevel er det viktig å samtidig finne bakenforliggende årsak. Hos aktive idrettsutøvere kan bruk av smertestillende ha negativ innvirkning på skade da man demper og overbelaster i stedet for å ta hensyn til kroppens behov om ro.

Smerteterskel vs. smertetoleranse
Visste du forresten at man skiller mellom smerteterskel og smertetoleranse? Vi tenker at selve den fysiske terskelen for å kjenne smerte er lik hos ulike personer, men at toleransen – altså hvordan man reagerer på denne smerten – er ulik. Dette kan blant annet ha med tidsperspektiv, tidligere erfaringer og mentale teknikker å gjøre.

Ofte spør jeg pasientene mine: «hva tror du selv er årsaken til at du har vondt?» De fleste kommer med et svar som er veldig logisk. Grunnen til at jeg spør er like mye å sette i gang tankeprosesser rundt dette, for som regel har vi allerede mange svar i oss selv. Deretter er det opp til oss som behandlere å gjennomføre kliniske tester og undersøkelser for å finne eventuelle andre bakenforliggende årsaker.

Jeg anbefaler deg å alltid ta smerter på alvor. Ikke nødvendigvis fordi de er tegn på noe mer alvorlig, men fordi kroppen din ønsker at du skal lytte. Kjenn samtidig etter hvordan du bruker kroppen din i løpet av en helt vanlig dag – disse mønstrene kan fortelle deg mye!