KRS247.no

Henter værvarsel...

Avisannonsering

KRS247 kommer ut som en 36 siders gratisavis i to årlige utgaver. En sommerspesial i midten av juni og en julespesial i starten av desember. Avisen utkommer i tabloidformat i 50 000 eksemplarer i kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Vårt mål er å gi leserne et friskt og spenstig avisalternativ med vekt på det lokale, nære og kjære. Over 50 prosent av innholdet er avsatt til redaksjonelt stoff og konkurranser.

Avisen utkom første gang i 2010, da under navnet, «Jul I Sør». Den har blitt meget godt mottatt både av lesere og annonsører. Avisen har i de senere år vært utsolgt en drøy måned før utgivelse.

Priser på ordinær annonsering på KRS247 finner du i tabellen under. Prisene gjelder ikke annonseplassering på forside, side3, side 5 og side 36 (bakside).

 

 • 1/1 Side
 • 9 990,-
 • 246Bx365H mm
 • 1/2 Side
 • 5 950,-
 • 246Bx181H mm
 • 1/4 Side
 • 3 490,-
 • 121Bx181H mm
 • 1/8 Side
 • 2 290,-
 • 121Bx90H mm

Alle oppgitte priser er å forstå ekslusive moms. Annonseproduksjoner kommer som tillegg.

Ta kontakt med vår markedsavdeling for mer informasjon om avisproduktet, annonsepriser, annonseplasseringer, kommende utgivelser eller annonsebestilling.

 

Teknisk informasjon

Satsflate: 246Bx365Hmm.

Filtyper for avis: Annonsene må levers som høyoppløselig pdf.

NB! Alle fargeannonser må være i CMYK. Annonser som er bestilt i sort/hvitt må ikke inneholde farge elementer. All sort tekst må være i 100 % sort (CMYK 0,0,0,100) for å unngå misspass. Liten hvit tekst på farget bakgrunn/over bilder anbefales ikke.

Bilder/logoer: Oppløsningen må være minst 200ppi og leveres som eps, pdf eller psd.

Regler for annonsering på KRS247

1. Alle betingelser er faste og like for alle annonsører.

2. Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og estetiske krav, kan nektes trykket.

3. Annonser av redaksjonell karakter og form skal på egen linje, øverst i annonsen, være merket «Annonse».

4. Annonsebestilleren er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at det muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med tekniske krav.

5. KRS247 er uten ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis.

6. KRS247 forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.

7. Reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest 14 dager etter innrykksdato.

8. KRS247s ansvar for feil i annonse er i alle tilfelle begrenset til annonsens opprinnelige pris.

9. Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller vi finner det nødvendig.