Lokalhistoriske glimt

Kristiansand under første verdenskrig

Kristiansand under første verdenskrig

Selv om Norge var et nøytralt land under første verdenskrig merket folk i Kristiansand likevel krigens virkninger i form av nøytralitetsvakter, varemangel og krigsforlis. Kort tid etter utbruddet av krigen mobiliserte den norske hæren for nøytralitetsvern.
Siegfried – Kanonen på Møvik

Siegfried – Kanonen på Møvik

På Møvik utenfor Kristiansand finner du verdens nest største kanon noensinne montert på land. Diameteren på kanonløpet er hele 38 centimeter. Det blir gjerne sagt at den kan skyte helt til Danmark, men det er selvsagt en mild overdrivelse.

Bli med inn i «Skrekkens hus»

Bli med inn i «Skrekkens hus»

I slutten av januar 1942 okkuperte tyskerne Statsarkivet i Kristiansand, og sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand Rudolf Kerner, brukte bygget som sitt hovedkvarter. Byggets sentrale plassering, tykke murvegger, mange etasjer og rom gjorde det til et interessant lokale.

Slik har gatene i Kvadraturen fått sine navn

Slik har gatene i Kvadraturen fått sine navn

Visste du at Markensgate i tidlige tider ble kalt Dronningens gate, før den på ut på 1800-tallet fikk sitt nåværende navn? Eller at Kristian IVs gate tidligere het Fjellgaten?
Innblikk i Kristiansands kunsthistorie

Innblikk i Kristiansands kunsthistorie

Kunstkritiker, historiker og forfatter, Gunvald Opstad gir en oversikt over viktige kunstnere fra Kristiansand fra 1850 og frem til vår tid. Opstad har som journalist og forfatter gjort mye for å dokumentere det sørlandske kulturliv.

Hør historien om Gimle Gård

Hør historien om Gimle Gård

Lystgården Gimle Gård i Kristiansand ble bygget i to omganger, i perioden 1797 til 1807, av storkjøpmannen og rederen Bernt Holm. Han hadde tjent en betydelig formue gjennom sin forretningsvirksomhet og bygget Gimle Gård som et sommersted.

Provinsboer i byen

Provinsboer i byen

Når du kom med bussen til Henrik Wergelandsgate til Berta Grødals kafe, da var du i byen. Det betød jo for oss fra landet et møte med et samfunn som var totalt annerledes enn vi var vant til.
Da radioapparatet kom til Sørlandet

Da radioapparatet kom til Sørlandet

Vanlige radiosendinger i Norge ble startet i 1925 av det privateide selskapet Kringkastingsselskapet. Dette var en forgjenger til NRK som ble etablert i 1933. NRK var eid og kontrollert av staten, og dets viktigste oppgave var fra starten å drive folkeopplysning etter modell av britiske BBC.

Hør Kristiansands teaterhistorie på 20 minutter

Hør Kristiansands teaterhistorie på 20 minutter

Det Dramatiske Selskab i Christianssand – ble etablert i 1787 under ledelse av by- og rådstueskriver Henrik Arnold Thaulow, amtmann Nicolai Emanuel de Thygeson, samt adjunkt og kapellan Nicolai Wergeland.

Bli kjent med de fire store Sørlandsdiktere

Bli kjent med de fire store Sørlandsdiktere

For rundt 80 år siden ble fire menn omtalt som den Sørlandske dikterskole. I dag leser mange fortsatt Gabriell Scott og Wilhelm Krag (bildet). Men de to andre, Olaf Benneche og Thomas Krag i stor grad er glemt.