KRS247.no

Henter værvarsel...

Dersom du er boligeier eller på boligmarkedet som selger eller kjøper, må du også tenke på skatt. Det er flere variabler som må med i beregningen, og det er en del lover og regler som kan være nyttige å kjenne til. Særlig hvis man har leid ut boligmassen sin den siste tiden. Er du boligeier så bidrar man godt til statskassa. 

– I stort monn, vil jeg si.

Det er Jøran Flakk, daglig leder i DNB Eiendom i Kristiansand, som ordlegger seg slik.

– Både når man selger eller kjøper er det avgifter og gjennom brukstiden i boligen er man også gjenstand for beskatning. Man har den tradisjonelle formueskatten. Mange kommuner har eiendomsskatt. Så har du skatt ved salg av bolig og ved utleie.

Han stiller spørsmålstegn ved skattetrykket på boligeierne og om det er litt i største laget. Dog ser han hensikten med et skattesystem som skal hindre spekulasjon i markedet, særlig på dette med utleie av bolig.