KRS247.no

Henter værvarsel...

Usikker på om renten vil gå opp

Steffen Pauschert fra DNB Markets vet ikke enda om Regjeringens oljepengebruk for Statsbudsjettet 2018 vil føre til endringer i styringsrenten.

– Det er helt riktig at det viktigste virkemidlet for norsk økonomi er renta. Den er temperaturen på økonomien vår og vil prisene stige noe, så vil sjansen for at renten settes opp, så et offensivt budsjett kan jo indikere at en kan forvente en noe rask reneheving sånn sett, men det er ikke de store endringene som kommer. Og det er ansvarlige politikere vi har så vi kan ikke forvente de store endringene. Men det er positivt at de setter fart på økonomien, sier Pauscher til KRS247.

Han anbefaler på lang sikt at bedrifter velger en flytende rente med tanke på at den er såpass lav som den er, men at det er fullt mulig å avtale med banken enten et «gulv», der du selger tilbake en lavere rente til banken eller et «tak» der du betaler ekstra for å kunne holde renten under et visst nivå.

Hør mer her og hør også noe mer om kryptovaluta som «bitcoin» her.