KRS247.no

Henter værvarsel...

Sjekk pensjonsordningen før du bytter jobb

Det er viktig å sjekke hvilke pensjonsordninger arbeidsgiver har, særlig hvis du skal bytte jobb. Hvis du ikke setter deg inn i dette, kan du kanskje tape på å bytte jobb. 

Det gjelder særlig ansatte i privat sektor. Hver gang du bytter jobb får du et pensjonskapitalbevis som viser hvor mye kapital du har skutt inn i pensjon i løpet av din arbeidstid hos en arbeidsgiver. Det som er viktig er at dersom du har vært ansatt i mindre enn 12 måneder i en bedrift og bytter jobb, så faller all innskutt kapital tilbake til arbeidsgiver. Det kan føre til at du får avkortet pensjonen din.

– Det er lurt å tenke litt over lengden på ditt arbeidsforhold. Har du mange korte kan du bli avspist med en liten pensjonsbeholdning, sier Liv Kjær fra DNB.

Pensjonskapitalbevis har etter hvert tatt over for de eldre fripolisene. Bevisene er lettere å samle og pleie enn de gamle fripolisene takket være nye lover og regler. Det lønner seg også å samle sine bevis eller poliser, og da er bevis å foretrekke.

– Det er mye enklere med disse kapitalbevisene. Det er enklere å samle de og det er lurt å samle de, fordi du betaler kostnader per bevis, sier Kjær.

Pensjonseksperten anbefaler deg å sjekke hvilke pensjonsordninger arbeidsgiver har før du takker ja til jobben. Går du fra en jobb med en god ordning til en med minimumsordning og høyere lønn, kan du likevel tape penger på å bytte jobb.