KRS247.no

Henter værvarsel...

– Merker en utflatning i markedet

Til tross for at SSBs boligprisindeks viser en nedgang for Agder og Rogaland, står det ikke så ille til i Kristiansand, men boligmarkedet er i ferd med å stabilisere seg.

– Hvis vi ser på boligprisene i et litt kortere perspektiv, altså fra mai til juni, viste den at over hele landet steg prisene med 0,1 prosent, mens tilsvarende tall for Kristiansand var en nedgang på 0,1 prosent, forklarer daglig leder i DNB Eiendom i Kristiansand Jøran Flakk til KRS247.

Jøran Flakk, daglig leder ved DNB Eiendom Kristiansand - Foto: DNB

Jøran Flakk, daglig leder ved DNB Eiendom Kristiansand – Foto: DNB

Han er enig med Claus Eftevaag, som sier til NRK at Sørlandet kommer uheldig ut fordi Agder-fylkene er slått sammen med Rogaland i sentralbyråets statistikk.

– Tidligere snakket vi om boligmarkedet i Norge som en hel enhet, men tidene har forandret seg såpass at det går ikke an å se så stort på det fordi det er såpass store regionale forskjeller at SSBs statistikk favner for stort, sier Flakk som er enig med Eftevaag at tallene for Stavanger gir et feil bilde av hvordan det står til i Kristiansand.

– For Kristiansand har økningen de siste par årene vært på 7,4 prosent, men mye av det skyldes at vi for to år siden opplevde en tilsvarende nedgang i boligprisene, sier han og mener trenden i byen er tilsvarende lik den er for hele landet sett under ett.

Men krisen i oljebransjen lenger vest kan påvirke markedet i Kristiansand også i negativ vekst.

– Det er nok mange arbeidsplasser som kan ryke og potensialet for ledigheten i oljebransjen er den største trusselen for den videre positive utviklingen for boligprisene, men vi må også huske på at omløpstiden er på et rekordlavt nivå og at renta fortsatt er ganske stabil, sier Jøran Flakk.