KRS247.no

Henter værvarsel...

Må bruke mer penger

Universitetet i Agder er ett av åtte universitet og utdanningsinstitusjoner som har fått et krast brev fra Kunnskapsdepartementet om å bruke mer av sine ubenyttede midler allerede innen utgangen av 2018.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder har lest brevet og sier overfor nettstedet Khrono, at det er i samsvar med tidligere signaler de har fått fra Kunnskapsdepartementet, senest i etatsstyringsmøtet i mai.

I regnskapsrapporten for 2. tertial 2018, som var oppe i styret 17. oktober, står det at avsetningene er redusert med 13,5 millioner fra årsskiftet, da de var på 467,6 millioner.

I brevet fra departementet står det derimot at avsetninger var 363 millioner ved årsskiftet, men departementets tall er avsetninger uten eksterne bindinger.

Beløpet på 363 millioner er 27,8 prosent av ubrukte midler (avsetninger) og advarselen fra departementet er at dersom ikke beholdningen går ned, så kan bevilgningene fra staten bli kuttet kraftig.