KRS247.no

Henter værvarsel...

Ikke bekymre deg for renta

I forrige uke hevet Norges Bank styringsrenta og denne uka ble den hevet i USA. Steffen Pauschert fra DNB Markets og Alex Modahl fra DNB Eiendom er begge enige i at rentehevingen ikke kommer til å virke dramatisk inn på norsk økonomi. 

– Når de varsler renteendringer blir det fort litt skepsis i boligmarkedet hvor folk blir litt avventende, men denne gangen virker det ikke som det påvirker veldig, sier Modahl til KRS247.

Mange ble overrasket da Norges Bank la opp til en slakere kurve på rentebanen i fremtiden, altså at renta ikke skulle settes opp så raskt som man først hadde trodd og regnet med. Når renta i tillegg var lav, så tar Modahl en liten økning med stor ro. Ved større endringer i renten vil det selvfølgelig bli en annen sak, og da vil først og fremst fritidsboligmarkedet rammes først og hardest. Steffen Pauschert fra DNB Markets sier seg enig i Modahls analyse av situasjonen.

– Det som kom som en overraskelse på markedet var at sentralbanksjefen kom med en nedsenking av rentebanen, altså den videre utviklingen av renta. Den blir nok mer moderat enn markedet ventet, forteller Pauschert.

Det førte til at den norske krona svekket seg noe en stund, før det normaliserte seg igjen.

Hør intervjuet med Pauschert her, der det også snakkes om økonomien i USA.