KRS247.no

Henter værvarsel...

– «Hvorfor» er blitt til «hvordan»

Samfunnsansvar blir stadig viktigere i den konkurransesituasjonen som flere bedrifter befinner seg i. Kresne og samfunnsbevisste kunder og et økt miljøfokus gjør at flere bedrifter nå tenker på bærekraft, fotavtrykk og annet samfunnsansvar.

– Det forskes mye på dette. Det man kan se antydninger til er at bedrifter med et strategisk godt forankret samfunnsansvar oppnår mer og bedre presseomtale, de oppnår mer lojale kunder og stab av medarbeidere, forteller styremedlem Stein Inge Jærsnes i Kruse Smith Stiftelsen til KRS247.

– Vi har en klode, ett system, som vi alle er en del av. Her må alle bidra for at systemet, samfunnet, skal gå i riktig retning, fortsetter han.

Han er rask med på påpeke at det er vesentlig at bedriften leverer gode økonomiske resultater og går i overskudd. Det hjelper lite å bære store samfunnsansvarsbyrder uten at det går rundt og at bedriften til slutt går under. Dog trenger man ikke tenke så langt av sted eller veldig stort når man er en liten eller mellomstor bedrift.

– Bedriften gjør det best ved å knytte samfunnsansvaret nærmest mulig sin egen kjernevirksomhet. Snekkere kan være bevisst på avfallshåndtering og lærlinger, sier nestleder i Strømmestiftelsen Rune Mørland.

Dette er viktig å huske, mener han, ettersom stadig flere bedrifter spør hvordan de kan vise samfunnsansvar. Da Strømmestiftelsen først begynte sitt fokus på dette i 2003, kan Mørland huske at bedrifter spurte «hvorfor skal vi vise samfunnsansvar?». Nå spør de «hvordan kan vi vise samfunnsansvar?».