KRS247.no

Henter værvarsel...

Hva betyr din bedrift for samfunnet? Nå har DNB lansert Ringvirkninger, en portal der du kan se hva din bedrifts skattepenger tilfører samfunnet.

Det kan måles i antall årsverk i politiet, helsevesenet eller i skolen. Det kan også måles i antall kreftbehandlinger ved sykehusene, kilometer med elgsikring langs norske veier og foreldrepermisjoner. Helge Hammersbøen fra DNB mener det er lett å glemme bedrifters samfunnsbidrag via skatteseddelen.

– Dette er alle ting som må finansieres og din bedrift er med på å finansiere dette. Det er et klart samfunnsansvar, sier Hammersbøen til KRS247.

– Kan bevisstgjøring her skape mer perspektiv?

– Jeg tror det. Jeg tror det er viktig å være bevist på hva du er med på å skape også er det et poeng å synliggjøre hva små og mellomstore bedrifter og gründere bidrar med til samfunnet, selv om de er én eller fem ansatte.

Bare på Sørlandet er 72 % ansatt i SMB (små og mellomstore bedrifter), det vil si bedrifter som har hundre ansatte eller færre og omsetter for mindre enn hundre millioner kroner.

– Dette er ryggraden i norsk økonomi, sier Hammersbøen.