KRS247.no

Henter værvarsel...

Flere investerer i bolig for fremtiden

Det finnes de som har rom i budsjettet sitt til å investere i en bolig nummer to som de ønsker å bruke til utleie, og det er både fordeler og ulemper med å velge denne måten for å spe på sitt budsjett, men også for å kunne spare til fremtiden.

– Det blir flere og flere, samtidig som vi ser at flere har blitt borte også etter hvert som det har blitt et vanskeligere og tregere boligmarked hvor det har stoppet litt mer opp. Det var jo «bonanza»-tider tidlig på 2000-tallet hvor det å kjøpe bolig ga en jevn verdistigning, nå har vi sett at boligmarkedet har flatet mer ut. Da er det litt annerledes, forklarer regionbanksjef i DNB, Helge Hammersbøen, til KRS247.

Han viser til at norsk regelverk åpner for en ganske betydelig privat investering i et eiendomsmarked og som en hovedregel så kan du eie en bolig privat, også kan du eie opptil fire utleieleiligheter uten at det blir definert som næring.

– Det er dog en tilleggsdimensjon at korttidsutleie kan ødelegge det, så det er ikke en helt fast grense, og samtidig dersom du har kjøpt noen næringslokaler som er over 500m² så blir det oppfattet som næring. Men mindre enn det og mindre enn fire enheter, så kan du ha det i et privat eie. De fleste velger å gjøre det som en privat økonomi, og så er det noen som legger det over i et aksjeselskap for å på en måte spre risikoen, forklarer Hammersbøen.

En ganske vesenlig fordel på privateie og aksjeselskap er 23 prosent skatt ved salg, mens det ved et AS først er 23 prosent skatt til AS, samt skatt på utbyttet.

Men det aller viktigste før du velger å investere i bolig, er kravet til en 15 prosents egenkapital.

– Så må du også tenke på at du må ha en gjeldsbetjeningsevne eller en leieinntekt som dekker renter og avdrag. Og hvis ikke leieinntekten er stor nok, må du spe på selv av egen økonomi i form av at det blir en sparing. Men det er helt avgjørende at du får det til å gå rundt, og du må også som privatperson ta høyde for boligforskriften med at du kan maksimalt kan låne fem ganger bruttoinntekten til familien. Den vil også slå inn ved utleieboliger, så det er noen begrensninger og da er det noen som velger å gå i et aksjeselskap fordi at man kan få lettere lån kanskje enn du ville få privat på grunn av boligforskriften, sier Helge Hammersbøen.

Hør mer her.