KRS247.no

Henter værvarsel...

Tror lovendring kan forrykke balansen

Regjeringen har lansert en lovendring som skal redusere antall konflikter i boligmarkedet. Lovforslaget legger mye mer ansvar både på kjøper og selger, som kan måtte være enda nøyere i sine undersøkelser av boligen. Den mye utskjelte Avhendingsloven kan dermed bli erstattet. Dog er ikke eiendomsmegler Jøran Flakk fra DNB udelt positiv til det nye forslaget. 

– Det er en relativ balansert lovgivning som skal ivareta kjøper og selger i en handel, sier Flakk om den eksisterende loven.

Så mange som seks av ti klager på boligkjøp, i følge e24.no. Det er mulig å klage på boligkjøp og håpe på å få deler av kjøpesummen tilbake dersom selger har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger om boligens tilstand eller at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper har gitt inntrykk av. Før kjøper kan forvente å kunne reklamere på boligkjøp, må det vanligvis koste mange titusener i feil før selger antas å ha et ansvar. Flakk er skeptisk til at selger skal lastes for mye for skjulte feil og mangler som det ikke kan forventes at selger visste om.

– Det er typisk at når det kommer en ny eier til huset, så kan bruken av huset bli annerledes. Man begynner å rive vegger og modernisere badet, og så finner håndverkerne ut at det har vært vannlekkasje eller tilsvarende som igjen fører til store utbedringskostnader. Det er en typisk skjult mangel som man ikke kan forvente at en selger skal ha kjennskap til, sier Flakk.

– Er du bekymret for dynamikken som du mener har vært velbalansert til nå?

– Ja, jeg er det. I hvert fall i forhold til hvordan det skal gå i rettssalene, for å si det sånn. Blir det mange flere konflikter som trenger advokater fordi nesten enhver feil kan antas å ha et selgeransvar så ser jeg for meg at dette ikke demper konfliktnivået, men heller øke konfliktnivået hvis man ikke har en forutsigbarhet på hva man kan klage på.

Dette er noen av forslagene regjeringen fremsetter.

  • Skroting av lovens forbehold om at boliger selges «som de er», og fjerning av kravet om at en mangel må være «vesentlig» – heretter skal selgere bli «ansvarlig for alle feil og mangler som overstiger en viss minsteterskel».
  • Denne minsteterskelen skal utbroderes i et eget punkt i loven og være «betraktelig lavere» enn dagens vesentlighets-krav, lover departementet. De har ennå ikke tatt stilling til konkrete beløpsgrenser, men fastslår at «bagatellmessige feil» ikke skal være erstatningspliktige.
  • Mens disse to lovendringene skjerper kravene til boligselgere, foreslås også en streng undersøkelsesplikt for kjøpere, hvor det forutsettes at man er kjent med alle mangler som beskrives i boligens dokumentasjon – inkludert en eventuell tilstandsrapport. Disse kan man ikke klage på.

Hør hele intervjuet her.