KRS247.no

Henter værvarsel...

Tips ved legging av belegningsstein

Beleggningsstein bidrar til et vakkert og praktisk uteareal. De mange variasjonsmulighetene i farger og mønstre gir deg muligheten for å tilpasse gårdsplass, gangvei og oppkjørsel helt etter personlig smak og eget behov. Uterom med belegningsstein og heller krever lite vedlikehold. Betongen er av høy kvalitet og er dimensjonert for å tåle belastning, frost og andre påkjenninger uten å ta skade.

«Godt Utstyr er halve jobben», er en kjent frase. Størrelsen på jobben er avgjørende for hvor avansert utstyr en trenger. Hammer, tommestokk, rake, lirer (stålrør eller rette planker 2” x 2”), vater og spade er nyttige redskap å ha for hånden ved legging av stein. Utover slike enkle hjelpemidler, er det behov for noe utstyr som ikke kan betraktes som allemannseie. Dette kan leies hos oss.

En platevibrator må benyttes i grunnarbeidet for å komprimere bærelaget og settesanden. Vibratoren benyttes også etter at steinene er på plass for å riste fugesanden godt ned i fugene. Fugingen er viktig for et stabilt og godt resultat. Arealet som skal belegges med stein må ha riktig fall for å sikre god vannavrenning. For å beregne nøyaktig fall kan du benytte en selvnivellerende laser. Laseren er også et godt hjelpemiddel for å sette av nøyaktige høyder.

Skjæring og tilpassing av belegg langs kanter og murer, gjøres penest ved bruk av steinsaks eller vinkelkutter med diamantskive. Små enheter må skjæres. Følg sikkerhetsreglene for utstyret.

Viktig med godt underlag
Ønsker du å legge belegningsstein, er det en ting du bør vite. Det bærelaget (steinfylling eller solid gruslagt område) steinene skal ligge på, bør være “fast”. Dersom det ikke har fått den nødvendige tid til å sette seg, kan du “hjelpe til” med å komprimere området. Dersom underlaget er dårlig, f.eks. matjord eller bløt leire, bør dette skiftes ut med grus eller pukk i en tykkelse på ca. 20 cm. (Dette bør komprimeres.) Et bra underlag er viktig for det ferdige dekket av belegningsstein. Da unngår du telehiv og setninger, som kan føre til at overflaten blir ujevn.

Oppå bærelaget legges et 2-4 cm tykt subbuslag ut og grovavrettes til ønsket høyde. (Anbefalt sandtype: støpesand 0-4/8 mm, event. knust 0-8 mm ved store belastninger) Settesanden legges med en overhøyde ca. 20 mm. Deretter komprimeres denne godt. Finavretting av settelaget gjøres best ved å legge ut lirer og så dra av sanden til riktig høyde med rettholt (eller planke).

Husk at det er det nødvendig å etablere et tilstrekkelig stort fall på veien eller plassen slik at vann kan renne vekk fra overflaten. Hvis vannet blir liggende, innebærer dette en risiko for isete områder på vinteren. Vann som trenger inn i bærelaget kan dessuten føre til telehiv og at grunnarbeidet ødelegges. De mest brukte metodene for å skape fall, er enten å lage det man kaller takprofil (høyest på midten), en ensidig helning eller buekonstruksjon. Det er også et godt alternativ å legge renner med rist som leder vannet til kum eller ut i terrenget.

Enkel leggebeskrivelse
Start leggingen i et hjørne. Det er viktig å få belegget i vinkel fra starten av. Strekk derfor ut snorer og legg belegningssteinen ut fra disse. Enklest er det å ta utgangspunkt i en rett vegg eller kant. Legg ut steinene i det mønsteret du ønsker. Ta gjerne stein fra flere paller samtidig. Legg alltid belegningssteinen på tvers av kjøreretningen. Bruk rettholt eller snor og kontroller med jevne mellomrom at steinkanten du legger er rett. Oppstår skjevheter, kan du enkelt korrigere dette med brekkjern. Kapping og tilpasninger gjøres med steinsaks. Små og tynne biter skjæres til med vinkelkutter eller annet sagutstyr.

Etter at belegningsteinen er lagt og ytterkanten av belegget er sikret, fuges med tørr finsand. Når du har sopt bort oveskuddet av fugesand, komprimeres belegget. Til slutt etterfyller du med fugesand og børster belegningen ren.