KRS247.no

Henter værvarsel...

Du har lagt inn et bud på prisantydning, og selger har akseptert budet. Men så endrer ting seg, og du angrer på budet. Hvilke muligheter har du til å komme deg ut av transaksjonen? 

– Det er lov å angre seg, men det er utrolig vanskelig å komme seg ut av avtalen, forteller Alex Modahl fra DNB Eiendom.

Avtaleloven ligger til grunn i slike saker, og den er streng på dette området. Det er dog rom for selger og kjøper å møtes og prate sammen. Modahl vil anbefale å ta med megler på dette møtet, da det kan være andre interessenter for boligen. Disse kan begrense tapet.

– Den eneste muligheten til å komme seg ut av avtalen er å kompensere selgeren, eller forhandle frem en løsning. Du kan jo overta boligen og videreselge den etterpå.

Hør hele intervjuet her.