Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

Rv 7 Hardangervidda: Kolonne for kjøretøy over 7,5 tonn. Stengt for personbiler.

Rv 7 Hardangervidda. Kolonnekjøring innføres og første kolonne går fra begge sider ca kl 0200.

Rv 7 Hardangervidda. Det er 2 vogntog som skal berges og det er uvisst hvor lang tid det tar. Det blir kolonnekjøring når bilberging er ferdig.

Fv 50 Hol-Aurland stengt pga. uvær.

Rv 7 Hardangervidda midlertidig stengt pga bilberging.

E134 Haukelifjell: Kolonnekjøring på grunn av uvær

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 19:00 var det -1 grad , frisk bris og kraftig snø.

Fv.355 Våmur, på strekningen Tjønnefoss-Krossli:
Åpen for fri ferdsel.

EV134 #Oslofjordtunnelen er åpen for trafikk etter berging av personbil.

EV134 #Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drøbak pga. personbil med stans.

Fv 415 Fianesvingen, på strekningen Rislandsfeta - Fiane (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Gjelder til: 30.09.2021 14:00
Fv 461 Kleveland bru, på strekningen Kvås - Brennåsen (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Gjelder til: 01.03.2021 07:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Gjelder til: 31.03.2021 23:59
Fv 411 Tvedestrand nord, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn - Tvedestrand nord (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Fv 401 Bjørnestad - Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Fv 3560 Libru - Assev, på strekningen Libru - Assev (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 21.10.2020 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Fv 414 Myra - Moland, på strekningen Ubergsmoen - Høl (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2020 12:00 Gjelder til: 29.03.2021 15:00
Fv 3904 Tømmerstø - Randesund, på strekningen Tømmerstø brygge - Frikstad (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 09:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Gjelder til: 15.05.2021 09:00
Ev 39 Imekrysset - Skinsnes, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.04.2021 06:00
Fv 4040 Geitskardet, på strekningen Kvåle - Geitskardet (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.01.2021 08:00 Gjelder til: 17.12.2021 17:00
Fv 3916 Smimoen - Rønningen (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 08.01.2021 06:00 Gjelder til: 27.02.2021 23:00
Rv 9 Hovden - Maurliristi, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 16:00
Ev 18 Longum, i Arendal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 08:00 Gjelder til: 01.04.2021 15:00
Ev 39 Hannevikdalen - Vågsbygdporten, på strekningen Hannevikdalen - Vågsbygdporten (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Gjelder til: 31.03.2021 07:00
Fv 410 Havstad, på strekningen Harebakken - Rømyr (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.02.2021 19:00 Gjelder til: 26.02.2021 06:00
Fv 455 Holum - Mandal, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.02.2021 07:00 Gjelder til: 17.03.2021 23:59
Ev 39 Vatlandstunnelen - Fosselandtunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Gjelder til: 03.03.2021 06:00
Fv 465 Ravneheitunnelen, på strekningen Kjørrefjord - Rørvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 02.03.2021 09:00 Gjelder til: 05.03.2021 19:00
Fv 42 Blakstad bru - Blakstad, i Froland kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.02.2021 10:59 Gjelder til: 05.03.2021 14:00
Ev 18 [81] Øygardsdalkrysset - [84] Gaupemyrkrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.02.2021 21:00 Gjelder til: 18.03.2021 06:00
Ev 18 [71] Harebakkenkrysset - Longumkrysset, på strekningen Kristiansand - Larvik (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt i en retning om gangen. Gjelder fra: 28.02.2021 22:00 Gjelder til: 01.03.2021 06:00
Ev 18 Sørlandsporten - Østerholtheia, på strekningen Arendal - Larvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.02.2021 21:00 Gjelder til: 26.02.2021 06:00
Ev 39 Siratunnelen - Djupedaltunnelen, i Flekkefjord kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.02.2021 21:00 Gjelder til: 26.02.2021 06:00
Ev 18 [91] Strømmekrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 20:00
Ev 18 [65] Songedumpakrysset - [66] Lundekrysset, på strekningen Arendal - Larvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.02.2021 21:00 Gjelder til: 26.02.2021 06:00
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2021 01:54 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 456 Stokkeland bru, på strekningen Tangvall - Hannevika (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Gjelder til: 28.05.2021 19:00
Ev 39 Mjåvann industriområde - Hellemyr, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:15 til 05:15. Gjelder fra: 12.02.2021 00:15 Gjelder til: 30.04.2021 05:15
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.01.2021 12:40 Gjelder til: 30.05.2021 12:00
Fv 43 Borhaug, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.01.2021 07:00 Gjelder til: 21.05.2021 15:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Rv 9 Hovden - Haukeli (Agder/Vestfold og Telemark)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 25.02.2021 19:08
Fv 45 Rotemo - Skafså (Agder/Vestfold og Telemark)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 25.02.2021 18:03

Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Østfoldbanen: Forsinkelser ved Sarpsborg
Det er forsinkelser pga. signalfeil på Sarpsborg. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.
Posted: February 26, 2021, 5:18 am
Nordlandsbanen: Stengt Fauske-Oteråga
Det er stengt mellom Fauske og Oteråga pga. ras. Ny oppdatering fredag 26.2 klokken 09:00
Posted: February 25, 2021, 6:43 pm
Gjøvikbanen: Roa-Gjøvik arbeid på sporet
Frem til fredag 26. februar kl.15:00 utfører vi arbeid på sporet mandag til fredag i tidsrommet kl. 09:25-15:00 mellom Roa og Gjøvik. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: February 8, 2021, 10:25 am
Kongsvingerbanen: Årnes–Kongsvinger arbeid på sporet
Vi utfører arbeid på sporet mellom Årnes og Kongsvinger mandag til fredag mellom kl. 08:25 og kl.13:30. Strekningen er stengt for trafikk. Vær oppmerksom på at tidspunktet for stenging kan variere i helgene.
Posted: January 28, 2021, 7:21 pm
Korona covid-19: Status
Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset.
Posted: January 19, 2021, 10:47 pm
Sørlandsbanen: Snartemo - Moi arbeid på sporet
Frem til torsdag 24. juni mandag til torsdag mellom kl. 04:45 - 11:30 utfører vi arbeid på sporet mellom Snartemo og Moi . Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: January 8, 2021, 2:14 pm
Nordlandsbanen: Røstad holdeplass arbeid på sporet
Frem til torsdag 1 april utfører vi arbeid på sporet ved Røstad holdeplass. Holdeplassen er stengt for trafikk.
Posted: January 4, 2021, 1:30 am
Meråkerbanen: Hell-Storlien stengt
Det er stengt mellom Hell og Storlien pga. feil på sporet. Ny oppdatering mandag 1. mars 2021
Posted: November 8, 2020, 8:48 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Boreal har rutekjøring i store deler av Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand