Annonse

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

5 siste lokale trafikknyheter fra Twitter


Send oss dine trafikktips

Vet du noe vi ikke vet? Tips KRS247.NO om traffikale avvik i Kristiansand og omegn.

Telefon: +47 380 20 888
SMS: kodeord RS til 2105
Twitter: #sørtrafikk

SEND TIPS NÅ

Fv 107 Vehus - Stokkeland (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av oversvømmelse. Gjelder fra: 23.11.2017 15:58
Fv 551 Liknes sør, på strekningen Dragedal - Liknes (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av flom. Gjelder fra: 22.11.2017 23:40
Rv 9 Krossen - Strai, på strekningen Kristiansand - Evje (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.11.2017 21:00 Gjelder til: 24.11.2017 06:00
Ev 39 Fasselandsvatnet - Vigeland, på strekningen Mandal - Flekkefjord (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 21.11.2017 09:00 Gjelder til: 15.12.2017 06:00
Rv 41 Krageboen, på strekningen Timenes - Åmli (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 14.11.2017 07:00 Gjelder til: 24.11.2017 15:00
Fv 457 Brøvik - Møvik skole, på strekningen Flekkerøy - Kjos (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.11.2017 07:00 Gjelder til: 22.12.2017 20:00
Fv 455 Laudal, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2017 08:01 Gjelder til: 10.02.2018 15:00
Fv 457 Flekkerøytunnelen, på strekningen Flekkerøy - Kjos (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Åpen for gjennomkjøring hver hele time i perioden. Gjelder fra: 05.11.2017 22:00 Gjelder til: 15.12.2017 06:00
Fv 460 Ågedalstøi, på strekningen Lindesnes - Håland (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.11.2017 15:00 Gjelder til: 01.12.2017 15:00
Fv 471 Gimlemoen - Oddernes, på strekningen Kristiansand - Oddernes (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 15:00
Rv 9 Augland, på strekningen Kristiansand - Evje (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 03.11.2017 00:00 Gjelder til: 15.12.2017 15:00
Ev 18 Varoddbrua - [93] Narvikakrysset, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2017 22:00 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
Fv 804 Feda, på strekningen Lindlandsåsen - Birkelandsstranda (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring. Gjelder fra: 01.11.2017 21:04 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
Fv 466 Klungland bru, på strekningen Flikka - Sandvatn (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2017 00:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
Fv 407 Vigeland, på strekningen Tjøm - Vigeland (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 31.10.2017 07:00 Gjelder til: 22.12.2017 20:00
Ev 39 Vesterveien - Hannevika, på strekningen Vesterveien - Hannevika (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.10.2017 12:04 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
Ev 39 Hannevika, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.10.2017 12:02 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
Fv 456 Fiskå (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.10.2017 12:00 Gjelder til: 31.12.2017 23:59
Fv 405 Hagen - Samkom, på strekningen Mosby - Solheim (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.10.2017 07:00 Gjelder til: 29.12.2017 19:00
Fv 42 Kvinlog, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.10.2017 00:00 Gjelder til: 25.11.2017 00:00
Fv 467 Sirnes bru, på strekningen Sirnes - Osen (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak 3,0 meter. Gjelder fra: 24.10.2017 13:49 Gjelder til: 15.12.2017 19:00
Fv 401 Ronakrysset - Bjørnestad, på strekningen Strømme - Fjordtjønnane (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.10.2017 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 07:00
Fv 551 Midtbakkan - Liknes sør, på strekningen Dragedal - Liknes (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 16:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.10.2017 09:00 Gjelder til: 01.12.2017 20:00
Ev 39 Hårikstad, på strekningen Mandal - Flekkefjord (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2017 22:19 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
Fv 44 Flekkefjord bru, på strekningen Flekkefjord - Åna-Sira (Rogaland grense) (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2017 07:00 Gjelder til: 31.12.2017 15:00
Fv 465 Hangelandsspeilen, på strekningen Feda - Risnes bru (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 29.09.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 21:00
Ev 18 Varoddbrua, på strekningen Kristiansand - Arendal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 2,95 meter. Gjelder fra: 02.10.2017 06:00 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
Fv 843 Birkelandsstranda, på strekningen Bines friområde - Birkelandsstranda (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 19:00
Fv 804 Feda, på strekningen Lindlandsåsen - Birkelandsstranda (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.09.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 19:00
Ev 18 Baneheiatunnelen - Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.09.2017 22:00 Gjelder til: 01.12.2017 06:00
Fv 305 Sveinall, på strekningen Sveinall - Rydlendet (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.09.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 16:00
Fv 975 Sinnes - Sirekrok, på strekningen Svartevatn - Ådneram (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.08.2017 06:00 Gjelder til: 30.11.2017 21:00
Fv 452 Ålefjær, på strekningen Vollevatn - Ålefjær (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.08.2017 08:00 Gjelder til: 30.11.2017 15:00
Fv 752 Ågedalstøi - Ågedal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 15:00
Fv 202 Sånum - Mandal, i Mandal kommune (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.05.2017 07:00 Gjelder til: 01.05.2018 15:00
Fv 404 Skofteland, på strekningen Skofteland - Fuskeland (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2017 23:00
Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Ankomster Kristiansand stasjon

Avganger Kristiansand stasjon

Mer sanntidsinformasjon om NSBs rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Mer informasjon om NSB Krstiansand

NSB Kristiansand
Kristiansand stasjon
ligger 365,29 kilometer fra Oslo. Stasjonen ligger 5,5 meter over havet. Den ble åpnet i 1895 da Setesdalsbanen ble åpnet fra Kristiansand til Byglandsfjord. Sørlandsbanen ble åpnet til Kristiansand i 1938. På Kristiansand stasjon må persontogene som skal videre i retning Oslo eller Stavanger skifte kjøreretning.

Er toget i rute? | Rutetabell for NSBBestill billetter | Om Kristiansand Stasjon

NSB Kristiansand
Vestre Strandgt. 43,
4612 Kristiansand


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk

rutebilen_krs
AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Nettbuss Sør har rutekjøring i store deler av Vest-Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk.  Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | TrafikkmeldingerReiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord LineBestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand