Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 14:00 var det -15 grader, laber bris og klart.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 07:00 var det -15 grader, flau vind og klart.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 18:25 var det -11 grader , svak vind og klart.

Rv 7 Hallingdal, Svenkerud. Redusert fremkommelighet på grunn av elgpåkjørsel. Nødetater og viltnemd på vei.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 14:15 var det -9 grader , svak vind og klart.

Rv 9 Hornes, syd for Evje:
Politiet dirigerer trafikken på stedet, så mulig å passere.

Rv 9 Hornes, syd for Evje:
Stengt på grunn av trafikkuhell.
Nødetater er på vei.

Ev 18 [86] Brønningsmyrkrysset - [87] Langåsenkrysset, på strekningen Arendal -
Kristiansand, i retning mot Kristiansand:
Veien er ryddet og åpen for trafikk.

Ev 18 [86] Brønningsmyrkrysset - [87] Langåsenkrysset, på strekningen Arendal -
Kristiansand, i retning mot Kristiansand:
Strekningen er blitt stengt igjen på grunn av bilberging.
Omkjøring skiltet.

E18 [44] Ringdalkrysset, på strekningen Larvik-Sandefjord:
Politiet har sjekket stedet uten å finne hunden eller andre dyr.

Ev 18 Longum, i Arendal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 08:00 Gjelder til: 01.04.2021 15:00
Fv 414 Myra - Moland, på strekningen Ubergsmoen - Høl (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Gjelder til: 31.03.2021 23:59
Fv 411 Tvedestrand nord, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn - Tvedestrand nord (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Fv 401 Bjørnestad - Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2020 09:50 Gjelder til: 31.01.2021 15:00
Fv 3560 Libru - Assev, på strekningen Libru - Assev (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 21.10.2020 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Rv 9 Evja - Rekeviki, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Torsdag fra 06:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.10.2020 06:00 Gjelder til: 28.01.2021 16:00
Fv 407 Asdal, på strekningen Vik skole - Strømmen (Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,4m. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.02.2021 15:00
Rv 9 Svåatunnelen - Bykle, i Bykle kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 18.01.2021 09:00 Gjelder til: 21.01.2021 17:30
Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2020 12:00 Gjelder til: 29.03.2021 15:00
Fv 3904 Tømmerstø - Randesund, på strekningen Tømmerstø brygge - Frikstad (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 09:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Gjelder til: 15.05.2021 09:00
Ev 39 Imekrysset - Skinsnes, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.04.2021 06:00
Fv 4040 Geitskardet, på strekningen Kvåle - Geitskardet (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.01.2021 08:00 Gjelder til: 17.12.2021 17:00
Fv 3908 Ytre Lindebøkil, på strekningen Åshavn - Geiderøy (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 12:00 Gjelder til: 22.01.2021 12:00
Fv 3916 Smimoen - Rønningen (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 08.01.2021 06:00 Gjelder til: 27.02.2021 23:00
Rv 9 Hovden - Maurliristi, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 16:00
Fv 488 Marviksveien (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.01.2021 06:00 Gjelder til: 26.02.2021 23:00
Ev 39 Vesterveien - Hannevikdalen, på strekningen Kristiansand - Mandal, i retning mot Mandal (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.01.2021 00:15 Gjelder til: 19.01.2021 05:15
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Rv 9 Hovden - Haukeli (Vestfold og Telemark/Agder)
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Gjelder fra: 16.01.2021 14:11
Fv 45 Rotemo - Skafså (Vestfold og Telemark/Agder)
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Gjelder fra: 16.01.2021 13:51

Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Nordlandsbanen: Levanger-Steinkjer arbeid på sporet
Frem til søndag 17. januar kl 09:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Levanger-Steinkjer. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: January 16, 2021, 9:00 am
Østfoldbanen: Oslo S–Kolbotn arbeid på sporet
Frem til mandag 18. januar kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Oslo S og Kolbotn. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: January 16, 2021, 2:00 am
Korona covid-19: Status
Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset.
Posted: January 11, 2021, 7:46 pm
Sørlandsbanen: Snartemo - Moi arbeid på sporet
Frem til torsdag 24. juni mandag til torsdag mellom kl. 04:45 - 11:30 utfører vi arbeid på sporet mellom Snartemo og Moi . Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: January 8, 2021, 2:14 pm
Nordlandsbanen: Røstad holdeplass arbeid på sporet
Frem til torsdag 1 april utfører vi arbeid på sporet ved Røstad holdeplass. Holdeplassen er stengt for trafikk.
Posted: January 4, 2021, 1:30 am
Kongsvingerbanen : Haga-Kongsvinger arbeid på sporet
Vi utfører arbeid på sporet mellom Haga og Kongsvinger mellom kl. 08:25 og kl. 13:30 på hverdager. Strekningen er stengt for trafikk. Vær oppmerksom på at tidspunktet for stenging kan variere i helgene.
Posted: January 2, 2021, 9:25 am
Meråkerbanen: Hell-Storlien stengt
Det er stengt mellom Hell og Storlien pga. feil på sporet. Ny oppdatering mandag 1. mars 2021
Posted: November 8, 2020, 8:48 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Boreal har rutekjøring i store deler av Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand