• lørdag

  • Klarvær
  • 18 °C
  • søndag

  • Klarvær
  • 22 °C
  • mandag

  • Lettskyet
  • 20 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

E134 #Oslofjordtunnelen Asker/Frogn i Viken. Åpen for trafikk.

E134 #Oslofjordtunnelen Asker/Frogn i Viken, stengt i retning Drøbak grunnet personbil med stans.

E18 Drammen Motorvegbru mot Oslo, i Drammen kommune, åpen for trafikk etter en henger fikk sleng.

E18 Drammen Motorvegbru mot Oslo, i Drammen kommune, redusert framkommelighet. En bil med henger har fått sleng.

Fv.43 Bukkesteintunnelen, på strekningen Lista-Skeie:
Åpent for trafikk.

Fv.43 Bukkesteintunnelen, på strekningen Lista-Skeie:
Stengt på grunn av et trafikkuhell. Nødetatene er på vei.

E18 Kjørholttunnelen, på strekningen Porsgrunn-Brevik:
Åpent for trafikk.

Rv7 Gulsvik, på strekningen Flå-Ørgenvika:
Stedet er undersøkt og trafikken flyter fint.

E18 Kjørholttunnelen, på strekningen Porsgrunn-Brevik:
Stengt i sørgående retning på grunn av bilstans i vegbanen.
Omkjøring via Brevik.

Rv7 Gulsvik, på strekningen Flå-Ørgenvika:
Bilen er fjernet og trafikken kan passere. Det er fortsatt redusert fremkommelighet ,da det er skader på midtdeler som må undersøkes.

Fv 471 Presteheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Oddernes (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 01:15 Gjelder til: 20.08.2020 05:00
Ev 39 Vågsbygdporten, på strekningen Kristiansand - Mandal, i retning mot Mandal (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.08.2020 22:00 Gjelder til: 19.08.2020 06:00
Fv 456 Vågsbygdporten, på strekningen Tangvall - Hannevika, i retning mot Hannevika (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 18.08.2020 06:00
Ev 18 Baneheiatunnelen - Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 06:00
Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Mandal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 23:59 Gjelder til: 18.08.2020 06:00
Rv 9 Bjørnarå, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 18.08.2020 20:00
Rv 9 Byklestigen tunnel, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 20.08.2020 20:00
Ev 18 Varoddbrua, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.08.2020 21:00 Gjelder til: 08.08.2020 05:30
Fv 457 Flekkerøytunnelen, i Kristiansand kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2020 22:00 Gjelder til: 17.08.2020 06:00
Fv 474 Elvepromenaden - Malmø, på strekningen Malmø - Hald (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 22:00
Ev 18 [90] Timeneskrysset, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.10.2020 12:00
Fv 461 Skinnarsmoen - Lysgårdslia, på strekningen Kvås - Brennåsen (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 16:00
Ev 39 Vesterveien - Hannevikdalen, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Ev 18 Vesterbrua, i retning mot Vesterbrua (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Fv 975 Svartevatn - Krokneset, i Sirdal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim - Rennebakken (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
Fv 3973 Lindland - Kristiansandsveien, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Fv 42 Skeie - Eiken, på strekningen Tonstad - Hornes (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 20:00
Fv 975 Krokneset, på strekningen Svartevatn - Suleskard (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 21:00
Fv 45 Sinnes (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Rv 41 Hynnekleivkrysset, på strekningen Timenes - Åmli (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
Fv 401 Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 3596 Lunden - Terkelsholmen, på strekningen Beisland - Risdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.05.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 16:00
Fv 498 Sørlandsparken, på strekningen Timeneskrysset - Sørlandsparken (Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2020 21:00 Gjelder til: 01.07.2022 09:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Rv 9 Optestøylbekken - Bjørnarå, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
Fv 230 Brennevinsmyra - Jåbekk, i Lindesnes kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 15:00 Gjelder til: 30.09.2020 07:00
Fv 420 Vippa bru, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding - Døle bru (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2020 02:01 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Ev 39 Hannevika - Brennåsen (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Ev 39 Rosseland - Tangvall, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Ankomster Kristiansand stasjon

Avganger Kristiansand stasjon

Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Østfoldbanen: Kolbotn-Ås og Ski-Kråkstad: arbeid på sporet
Fra mandag 10. august er det fortsatt arbeid på sporet mellom Kolbotn-Ås og Ski-Kråkstad. Strekningen er stengt for trafikk inntil videre. Ny oppdatering onsdag 12.08.
Posted: August 7, 2020, 7:14 pm
Østfoldbanen: Oslo S - Rygge og Ski - Mysen arbeid på sporet
Frem til mandag 10. august kl 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Oslo S - Rygge og Ski - Mysen. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: June 27, 2020, 3:00 am
Korona covid-19: Status
Togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset SARS-CoV-2. Det går tog, men ikke like ofte som du er vant til.
Posted: June 18, 2020, 9:35 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Nettbuss Sør har rutekjøring i store deler av Vest-Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand