Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

E18 Dørdal - Larvik: Trafikken flyter nå fint uten forsinkelser.

E18 Dørdal - Larvik: Forsinkelse nå 55 minutter. Trafikken er avtagende.

E18 Dørdal - Larvik: Store forsinkelser i nordgående retning, mye etterslep etter et trafikkuhell tidligere. Forsinkelsen nå er på 85 minutter. Vær oppmerksom i køen.

E18 Bambletunnelen: Bilen er flyttet inn på en havarilomme, det er nå fri ferdsel.

E18 Grenlandsbrua i Bamble: Bilberger er nå ferdig på stedet.

E18 Bamletunnelen: Bil med stans i nordgående løp i tunnelen. Det er allerede mye kø i forbindelse med et trafikkuhell på Grenlandsbrua.

E18 Grenlandsbrua i Bamble: Stillestående kø i forbindelse med trafikkuhellet. Bilberger er nå på stedet for å fjerne bilene.

E18 Grenlandsbrua i Bamble: Redusert fremkommelighet i nordgående retning på grunn av et trafikkuhell.

E18 Hemtunnelen i Tønsberg kommune: Åpen for trafikk etter trafikkuhell. Forsinkelser må påregnes en stund fremover.

E18 Hemtunnelen i Tønsberg kommune: Stengt i retning mot Larvik på grunn av trafikkuhell. Forsinkelser må påregnes. Omkjøring via [34] Undrumsdalkrysset.

Ev 39 Reibakken, på strekningen Mandal - Flekkefjord (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.08.2021 21:00 Gjelder til: 31.08.2021 06:00
Fv 975 Svartevatn, på strekningen Svartevatn - Suleskard (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 04.06.2021 17:46 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2021 01:54 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 3560 Libru - Assev, på strekningen Libru - Assev (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 04.03.2021 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Fv 415 Fianesvingen, på strekningen Rislandsfeta - Fiane (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 29.03.2021 07:00 Gjelder til: 05.11.2021 15:30
Ev 39 Rosseland - Tangvallkrysset, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2021 13:08 Gjelder til: 31.07.2021 23:59
Fv 460 Valle kirke, forbindelsesveg, på strekningen Tjømskrysset - Valle (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 15:00
Fv 421 Amtmannsvingen - Sandvad, i Tvedestrand kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2021 08:00 Gjelder til: 31.08.2021 20:00
Ev 39 Mjåvann industriområde - Hellemyr, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 09:30 til 13:00 og fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2021 09:30 Gjelder til: 01.08.2021 05:30
Fv 405 Vennesla, på strekningen Mosby - Vegusdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.05.2021 09:00 Gjelder til: 01.10.2021 06:00
Fv 455 Lindland, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 23:59
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 30.05.2021 12:00 Gjelder til: 15.08.2021 12:00
Fv 4234 Brennåsen - Tangvall (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Fv 468 Svartevass-stranda, på strekningen Tonstad - Svartevatn (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 03.05.2021 00:00 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
Ev 39 Logatunnelen - Austadtunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.08.2021 22:00 Gjelder til: 02.08.2021 06:00
Fv 3590 Elim - His haveby øst, i Arendal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 12:00 Gjelder til: 10.10.2021 14:00
Fv 42 Myklebostad - Vegusdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 16.06.2021 06:00 Gjelder til: 13.08.2021 23:00
Fv 494 Ytre Strømme, på strekningen Strømme - Korsvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.06.2021 09:00 Gjelder til: 18.08.2021 06:00
Fv 468 Tjomli - Tonstad, på strekningen Tonstad - Svartevatn (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 08.07.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 20:00
Fv 407 Rannekleivkrysset, på strekningen Vik skole - Strømmen (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 15.08.2021 22:00
Fv 407 Rannekleivkrysset, på strekningen Vik skole - Strømmen (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 15:00
Fv 3936 Koland - Finsland kirke, på strekningen Brandsvoll - Koland (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 14.07.2021 15:10 Gjelder til: 10.08.2021 20:00
Fv 3796 Hornnes gamlehjem, i Evje og Hornnes kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 11.08.2021 07:00 Gjelder til: 11.08.2021 19:00
Fv 42 Vegusdal, på strekningen Evje - Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 10.08.2021 19:00
Fv 3754 Birkeland, på strekningen Jordbruna - Birkeland (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 09:00 Gjelder til: 13.08.2021 15:00
Fv 45 Svartevatn - Mulen, på strekningen Hunnedalsvegen (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.05.2021 00:00 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
Ev 39 Siratunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.08.2021 21:00 Gjelder til: 03.08.2021 06:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Gjøvikbanen: forsinkelser mellom Grua og Harestua
Det er forsinkelser pga. signalproblemer mellom Grua - Harestua. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.
Posted: July 30, 2021, 11:14 pm
Vestfoldbanen: Skien - Tønsberg
Det er stengt mellom Skien og Tønsberg pga. lynnedslag som forårsaket brann i teknisk rom på Sandefjord stasjon. Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det tar før strekningen er åpen. Ny oppdatering mandag 2. august kl. 15:00
Posted: July 30, 2021, 1:56 pm
Østfoldbanen: Oslo S-Mysen/Rakkestad og Oslo S-Rygge arbeid på sporet
Frem til mandag 09. august kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Oslo S-Mysen/Rakkestad og Oslo S-Rygge. Strekningene er stengt for trafikk.
Posted: July 24, 2021, 3:00 am
Drammenbanen og Askerbanen: Oslo S–Drammen/Spikkestad arbeid på sporet
Frem til mandag 2. august utfører vi arbeid på sporet mellom Oslo S og Drammen og Spikkestad. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: July 22, 2021, 7:18 am
Dovrebanen: Trondheim–Støren arbeid på sporet
Frem til søndag 15. august utfører vi arbeid på sporet mellom Trondheim og Støren. Søndag og mandag mellom kl. 09:05–13:19, og tirsdag til lørdag mellom kl. 10:25 - 13:19. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: July 11, 2021, 10:05 am
Tilløp til solslyng
Pga. høye temperaturer vil det være tilløp til solslyng på flere av våre banestrekninger. Enkelte forsinkelser kan oppstå som følge av dette.
Posted: July 6, 2021, 12:11 pm
Korona covid-19: Status
Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset.
Posted: April 29, 2021, 9:30 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Boreal har rutekjøring i store deler av Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand