Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

Vikersund: Rv. 35 ca. 5 km. nord for Vikersund:
Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell.

Fv. 359 Nordbygdavegen i Nome: Åpen for trafikk.

E18, Bommestadkrysset i Larvik: Åpen for trafikk.

E18 Bommestad i Larvik kommune retning mot Oslo, redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell i påkjøringsfeltet.

Fv.359 Nordbygdavegen i Nome kommune, stengt grunnet sikring av høyspentmast. Omkjøring om fv.3318.

E134 #Oslofjordtunnelen , Frogn/Asker i Viken. Åpen for trafikk.

E18 Larvik sørgående. Kryss 46 Farriseide stengt pga trafikkuhell. Nødetater på stedet.
Benytt kryss 45 Bommestadkrysset eller kryss 47 Skykrysset.

E134 #Oslofjordtunnelen , Frogn/Asker i Viken. Stengt i begge retninger pga. oversvømmelse. Mannskap er underveis for å se på problemet.

Det er sendt ut gult farevarsel på regn fra natt til lørdag til lørdag ettermiddag for #Buskerud, #Telemark, #Vestfold, #Østfold, #Oslo og #Akershus. Det er ventet mellom 40-60 mm på 12 timer, og mest nedbør blir det lokalt i Buskerud og Telemark 🌧️

Ev 18 Bruråsentunnelen, på strekningen [64] Vinterkjærkrysset - [65] Songedumpakrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Fv 975 Svartevatn - Krokneset, i Sirdal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
Rv 9 Terskar - Juvenes, på strekningen Valle - Prestefossen (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Ingen omkjøringsmuligheter. Gjenstående kjørefeltbreddenuten tiltak: 3,6 meter Gjelder fra: 02.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Fv 4036 Sundet - Espelid, i Åseral kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 02.10.2020 07:00 Gjelder til: 04.10.2020 20:00
Ev 39 Imekrysset - Skinsnes, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.01.2021 06:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Rv 9 Farå bru, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2020 07:00 Gjelder til: 20.12.2020 19:00
Fv 471 Vestre Strandgate mellom Rådhusgata og Skippergata, i Kristiansand kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 13:31 Gjelder til: 30.09.2020 23:00
Fv 3720 Sagstu bru, på strekningen Osedalen - Oland (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 19:00
Fv 4104 Langeland - Heskestad, på strekningen Ore - Gjervoldstad (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.09.2020 15:00
Fv 42 Skeie - Eiken, på strekningen Tonstad - Hornes (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 20:00
Fv 471 Presteheiatunnelen, i Kristiansand kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 22:00. Gjelder fra: 17.08.2020 19:00 Gjelder til: 01.10.2020 22:00
Ev 18 [90] Timeneskrysset, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.10.2020 12:00
Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim - Rennebakken (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Gjelder til: 31.03.2021 23:59
Fv 975 Krokneset, på strekningen Svartevatn - Suleskard (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 21:00
Fv 45 Sinnes (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Fv 401 Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 3596 Lunden - Terkelsholmen, på strekningen Beisland - Risdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.05.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 16:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Rv 9 Optestøylbekken - Bjørnarå, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
Fv 230 Brennevinsmyra - Jåbekk, i Lindesnes kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 15:00 Gjelder til: 30.09.2020 07:00
Fv 420 Vippa bru, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding - Døle bru (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Ev 39 Hannevika - Brennåsen (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Fv 3962 Klepland - Toftelandsveien, i Kristiansand kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2020 06:30 Gjelder til: 12.10.2020 17:00
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 08:30 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Fv 482 Sødal bomstasjon - Hagen, på strekningen Lund - Kvarstein bru (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 15:00
Rv 9 Maurliristi - Hovden, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.09.2020 07:00 Gjelder til: 26.10.2020 18:00
Fv 3784 Engeland - Skaiå (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.10.2020 07:00 Gjelder til: 09.10.2020 20:00
Fv 3766 Stoblemyr - Engesland, på strekningen Iveland - Engesland (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 20:00
Fv 3772 Stolpemyr - Vånne, på strekningen Stolpemyr - Galteland (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 28.09.2020 20:00
Fv 3622 Holvigholmen - Langemyr skole, på strekningen Molland N - Vesterled (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.09.2020 08:00 Gjelder til: 29.09.2020 15:00
Rv 9 Bjørnarå, i Bykle kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 19:00
Fv 3926 Sandrip - Hoppbakken, på strekningen Sandrip - Hoppbakken (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 30.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 20:00
Fv 3912 Ålefjær - Lømsland, på strekningen Ålefjær - Erkleiv (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 20:00
Fv 43 Borhaug, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Ev 39 Oftedal - Presthøl, på strekningen Mandal - Flekkefjord (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 24.09.2020 09:00 Gjelder til: 02.10.2020 14:00
Rv 41 Ryen, på strekningen Timenes - Åmli (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00 og fra 19:00 til 23:00. Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 23:00
Fv 42 Valeviga, på strekningen Tonstad - Hornes (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:05 til 21:00. Torsdag fra 08:05 til 15:15. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.09.2020 08:05 Gjelder til: 05.11.2020 15:15
Fv 465 Risnes bru, på strekningen Feda - Risnes bru (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 20:00
Fv 3488 Vollene - Barbu kirke, på strekningen Viadukten - Songe (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 15:00
Fv 411 Tvedestrand nord, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn - Tvedestrand nord (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Ev 39 Tangvall, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.09.2020 09:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Fv 43 Nordsund bru - Vanse, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Fv 4238 Tronstad - Greipstaddalen, på strekningen Skaue bru - Nodeland (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, fredag, mandag og tirsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Gjelder til: 29.09.2020 20:00
Fv 418 Lille Haugeto - Gamle Sunde bru, på strekningen Moland - Øy (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Fv 4168 Moisveien 304, i Kvinesdal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag og fredag fra 07:00 til 17:00. Torsdag fra 07:00 til 17:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 06:00
Fv 3596 Beisland, på strekningen Beisland - Risdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.11.2020 16:00
Fv 409 Skilsøveien 412, forbindelsesveg, i Arendal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 3578 Brattekleiv, på strekningen Brattekleiv - Knekken (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 420 Longum Park - Torsbudalen, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.09.2020 07:00 Gjelder til: 28.09.2020 19:00
Fv 3592 Flødevigen - His kirke, på strekningen Willumstad - His kirke (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 477 Elvepromenaden, på strekningen Halse - Marnaveien bru, i retning mot Elvepromenaden (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 15:00
Fv 43 Høyland, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 15:00
Ev 39 Rosseland - Tangvall, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Dovrebanen: Moelv-Lillehammer arbeid på sporet
Frem til søndag 27. september kl. 07:25 utfører vi arbeid på sporet ved mellom Moelv og Lillehammer. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: September 27, 2020, 12:25 am
Drammenbanen og Askerbanen: Skøyen-Asker/Spikkestad arbeid på sporet
Frem til søndag 27. september kl. 07:25 utfører vi arbeid på sporet mellom Skøyen og Asker/Spikkestad. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: September 26, 2020, 10:25 pm
Drammenbanen og Askerbanen: Asker og Hvalstad
Det er forsinkelser pga ras mellom Asker og Hvalstad. Ny oppdatering søndag 27.09 kl 10:00.
Posted: September 26, 2020, 10:07 pm
Korona covid-19: Status
På grunn av streik kan det bli ekstra trengsel på togene. Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset.
Posted: September 26, 2020, 3:46 pm
Gjøvikbanen: Roa-Gjøvik arbeid på sporet
Frem til mandag 28. september kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Roa og Gjøvik. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: September 26, 2020, 3:00 am
Kongsvingerbanen : Lillestrøm - Kongsvinger arbeid på sporet
Frem til fredag 11. desember utfører vi arbeid på sporet mellom Lillestrøm og Kongsvinger mellom kl. 08:25 og kl. 14:00 på hverdager. Vær oppmerksom på at tidspunktet for stenging kan varierer i helgene. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: September 4, 2020, 8:33 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Boreal har rutekjøring i store deler av Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand