Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

Rv 7 Hardangervidda åpen for fri ferdsel.

Rv7 Hardangervidda ved Dyranut midlertidig stengt igjen pga bilberging

Rv7 ved Ustaoset, vegen er åpnet etter bilberging.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 14:00 var det 2 grader , liten kuling og skyet.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet; fortsatt stengt. Bergingsbil er på veg. Vogntoget har ikke veltet, men blokkerer vegbanen.

Rv52 Hemsedalsfjellet stengt ved fylkesgrensen Vestland/Viken på grunn av vogntog som har snurret, Entreprenør er på vei for å få oversikt

Rv7 ved Ustaoset, vegen er stengt på grunn av et fastkjørt vogntog. Bilberger er på veg.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold:
Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det 0 grader , lett bris og middels snø.

Fv 51 #Valdresflye i Innlandet: Stengt pga uvær. Blir ikke åpnet i dag, tirsdag 24. november.

E134 Haukelifjell, vær- og føreforhold, mandag:
Snø- og isdekke. Klokken 21:30 var det 3 grader, liten kuling og skyet.

Ev 18 [74] Seldekrysset - [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Gjelder til: 26.11.2020 02:00
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Gjelder til: 31.03.2021 23:59
Fv 416 Risør sentrum, på strekningen Vinterkjærkrysset - Risør (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 17:00
Fv 3560 Libru - Assev, på strekningen Libru - Assev (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 21.10.2020 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2020 09:50 Gjelder til: 31.01.2021 15:00
Fv 401 Bjørnestad - Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Fv 43 Nordre vei ved Omlandsveien, i Farsund kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.10.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Fv 43 Borhaug, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Fv 465 Risnes bru, på strekningen Feda - Risnes bru (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 20:00
Fv 43 Nordsund bru - Vanse, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Fv 409 Skilsøveien 412, forbindelsesveg, i Arendal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 3578 Brattekleiv, på strekningen Brattekleiv - Knekken (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 3592 Flødevigen - His kirke, på strekningen Willumstad - His kirke (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 43 Høyland, på strekningen Lista - Skeie (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 15:00
Fv 411 Tvedestrand nord, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn - Tvedestrand nord (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Ev 39 Imekrysset - Skinsnes, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.01.2021 06:00
Fv 4012 Manneråk - Øyslebø, på strekningen Spilling - Heddeland (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2020 06:00 Gjelder til: 01.12.2020 23:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Rv 9 Farå bru, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2020 07:00 Gjelder til: 20.12.2020 19:00
Fv 42 Skeie - Eiken, på strekningen Tonstad - Hornes (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 20:00
Fv 975 Svartevatn - Krokneset, i Sirdal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim - Rennebakken (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
Fv 975 Krokneset, på strekningen Svartevatn - Suleskard (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 21:00
Fv 401 Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Fv 420 Vippa bru, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding - Døle bru (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Ev 39 Hannevika - Brennåsen (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Rv 9 Evja - Rekeviki, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Torsdag fra 06:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.10.2020 06:00 Gjelder til: 28.01.2021 16:00
Rv 9 Augland - Auglandsdalen bru, på strekningen Kristiansand - Evje (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Gjelder til: 27.11.2020 15:00
Rv 41 Javenesmoen, på strekningen Åmli - Brunkeberg (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder og nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Gjelder til: 15.12.2020 17:00
Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2020 12:00 Gjelder til: 29.03.2021 15:00
Ev 18 Grimstadporten (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.11.2020 21:00 Gjelder til: 25.11.2020 06:00
Fv 454 Venneslabrua - Drivenes, på strekningen Stubstad - Vikeland (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 15:00
Fv 463 Stave, på strekningen Borhaug - Vanse (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.11.2020 18:00 Gjelder til: 27.11.2020 06:00
Ev 18 [66] Lundekrysset - Grenstølkrysset, på strekningen Arendal - Larvik, i retning mot Larvik (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.11.2020 21:00 Gjelder til: 25.11.2020 02:00
Ev 18 [66] Lundekrysset - Grenstølkrysset, på strekningen Larvik - Arendal, i retning mot Arendal (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 25.11.2020 06:00
Fv 420 Vesterled, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2020 21:00 Gjelder til: 27.11.2020 06:00
Ev 18 Bruråsentunnelen - Akland, på strekningen Arendal - Larvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Ventetid inntil 10 min må påregnes Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Gjelder til: 26.11.2020 06:00
Fv 405 Vennesla, på strekningen Mosby - Vegusdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 08:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Fv 3764 Herefoss - Mjåvatn, på strekningen Herefoss - Mjåvatn (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.11.2020 07:00 Gjelder til: 03.01.2021 17:00
Fv 468 Tonstad - Rekeviks-vika, på strekningen Tonstad - Svartevatn (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:30. Torsdag fra 07:00 til 14:30. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 22.12.2020 19:30
Rv 41 Mollestadkrysset - Mollestad bru, på strekningen Timenes - Åmli (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.11.2020 15:03 Gjelder til: 21.12.2020 00:00
Fv 3530 Otterslandveien, i Arendal kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
Fv 3948 Østre Fidje, på strekningen Vehus - Stokkeland (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 24.11.2020 07:00 Gjelder til: 26.11.2020 17:00
Ev 18 [62] Brokelandsheiakrysset - [60] Østerholtheiakrysset, på strekningen Arendal - Larvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Ventetid inntil 10 minutter må påregnes. Gjelder fra: 18.11.2020 13:35 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
Fv 4160 Hangelandsspeilen, på strekningen Lindlandsåsen - Birkelandsstranda (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Fv 3476 Reinsfjellveien mellom nr 29 og nr 73, i Tvedestrand kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 19.11.2020 07:30 Gjelder til: 01.12.2020 20:00
Fv 407 Asdal, på strekningen Vik skole - Strømmen (Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,4m. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.02.2021 15:00
Fv 3538 Presteveien mellom nr 146 og nr 204, i Arendal kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 08:00 Gjelder til: 29.11.2020 12:00
Fv 420 Fevik, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 18.11.2020 07:00 Gjelder til: 21.12.2020 16:00
Rv 9 Maurliristi - Hovden, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 20:11 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Ev 18 [87] Langåsenkrysset - [82] Morholtkrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Spesialtransport kan passere. Gjelder fra: 29.11.2020 21:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
Fv 3948 Utsognsvegen ved Setesdalsvegen, i Vennesla kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 15:00
Fv 4040 Geitskar bru, på strekningen Kvåle - Geitskardet (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.11.2020 08:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
Rv 9 Bjørnarå, i Bykle kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 19:00
Fv 490 Oddernes - Valhalla, på strekningen Marviksveien - Bjørndalssl rundkjøring S (Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 27.11.2020 18:00
Fv 414 Myra - Moland, på strekningen Ubergsmoen - Høl (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
Fv 4040 Geitskardet, på strekningen Kvåle - Geitskardet (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 08:00 Gjelder til: 16.12.2020 13:15
Ev 39 Rosseland - Tangvall, på strekningen Kristiansand - Mandal (Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Rv 9 Hovden - Haukeli (Vestfold og Telemark/Agder)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 24.11.2020 18:38

Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Bergensbanen: Vaksdal–Bergen arbeid på sporet
Frem til søndag 13. desember kl 03:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Vaksdal og Bergen. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: November 20, 2020, 5:00 am
Meråkerbanen: Hell-Storlien stengt
Det er stengt mellom Hell og Storlien pga. feil på sporet. Ny oppdatering mandag 1. mars 2021
Posted: November 8, 2020, 8:48 pm
Sørlandsbanen: Moi-Snartemo arbeid på sporet
Frem til torsdag 10. desember kl. 17:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Moi og Snartemo. Strekningen er stengt for trafikk i ulike tidsperioder gjennom arbeidet.
Posted: October 28, 2020, 9:43 am
Kongsvingerbanen: Lillestrøm/Fetsund–Kongsvinger arbeid på sporet
Frem til fredag 11. desember utfører vi arbeid på sporet mellom Lillestrøm/Fetsund og Kongsvinger kl. 08:25 og kl. 14:00 på hverdager. Vær oppmerksom på at tidspunktet for stenging kan variere i helgene. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: October 27, 2020, 11:21 am
Korona covid-19: Status
Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset.
Posted: October 14, 2020, 2:01 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Boreal har rutekjøring i store deler av Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand