Annonse

Lokalpolitikk

– Vi får en helt ny landsdel politisk sett

– Vi får en helt ny landsdel politisk sett

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, mener sammenslåing av de to Agderfylkene vil tilføre landsdelen et helt nytt politisk kart. Det er rom for helt nye allianser, en ny arena, ny kultur og ny politisk debatt.
Dette er Norges mest effektive kommune

Dette er Norges mest effektive kommune

Kristiansand kommer på delt 1. plass i et verktøy kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om fra Senter for økonomisk forskning (SØF) på NTNU.

Nå får mikrobryggerier selge sitt eget øl

Nå får mikrobryggerier selge sitt eget øl

Kristiansand bystyre gikk i dag inn for at mikrobryggerier får selge sine egne produkter. Dermed utvides alkoholloven i Kristiansand. Det kom totalt to forslag i tillegg til innstillingen som lå fra Formannskapet.
Føler seg urettferdig behandlet av biblioteket

Føler seg urettferdig behandlet av biblioteket

Leder av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Arne Tumyr, er ikke spesielt imponert over behandlingen hans organisasjon har fått av kommunen. Da de nylig søkte om å få lov til å avholde et møte på Kristiansand bibliotek fikk de flere krav enn tilsvarende organisasjoner.

Vil at dette skal gi gyldig fravær

Vil at dette skal gi gyldig fravær

I høst ble det innført en absolutt fraværsgrense for videregående opplæring på maks ti prosent i hvert av fagene for å unngå at en ikke får standpunktkarakter etter endt opplæring.
Skuffet over K3-nei

Skuffet over K3-nei

Både Kristiansand og Sogndalen var innstilt på at forhandlingene rundt kommunesammenslåing skulle fortsette, men en snubletråd i Songdalens kommunestyrevedtak og et nei i Søgne førte til at heller ikke K3 ble en realitet.

Dårlige utsikter for sammenslåing

Dårlige utsikter for sammenslåing

Det er mye som tyder på at det ikke blir en realitet med kommunesammenslåing mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen. I forkant av Søgnes kommunestyremøte ligger det an til flertall mot videre forhandlinger.
Drøye femti over femti ville høre på

Drøye femti over femti ville høre på

Det var drøye femti personer som var tilstede under Kristiansand kommunes andre folkemøte i år og denne gangen var det kommunereformen som var hovedtema. Blant de fremmøtte var den eldre garde overrepresentert, men det var noen få, både blant publikum og fra kommuneadministrasjonen som var litt yngre.

– Stort tolknings- og handlingsrom

– Stort tolknings- og handlingsrom

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, mener resultatene fra K5-undersøkelsen gir politikerne i kommunene stort tolkningsrom og handlingsrom i kommunereformen. Innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing viser at det er et knapt flertall for K5 i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Birkenes.
– For oss er helse viktigst

– For oss er helse viktigst

Høyre var et av partiene som stemte for hele forslaget til administrasjonen rundt planene om helsebydelen på Eg. For gruppeleder Renate Hægeland var selvsagt klar over at jordvern er en viktig sak, men at det i denne saken er viktigere å stå imot noe som kommer i fremtiden.

– Bare munnhell fra FrP

– Bare munnhell fra FrP

Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, kommer med en sterk oppfordring til FrP om å bryte ut av det borgerlige samarbeidet om bompengeinnkrevingen øker i Kristiansand. 

– FrP melder seg ut av debatten

– FrP melder seg ut av debatten

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), mener FrPs Stian Storbukås ikke forholder seg til virkeligheten når han er så hard i retorikken mot endringer i bomstrukturen i Kristiansand.
– Bortimot så ille man kunne fryktet

– Bortimot så ille man kunne fryktet

I går kveld lanserte Styringsgruppa for bymiljøavtalen i Kristiansandsområde sine forslag for ny bomstruktur i Kristiansand kommune. FrPs gruppeleder i Kristiansand, Stian Storbukås, kaller det å innføre en ny avgiftsøkning «langt utenfor enhver moralsk riktig avgjørelse».

– Det er helt åpent, tydeligvis

– Det er helt åpent, tydeligvis

K5 er tydeligvis ikke like enkelt å selge til folket som flere kanskje trodde. Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, har snakket med flere av sine kommunefrender i Søgne.
Vil trosse partiets valgkomité

Vil trosse partiets valgkomité

Theodor Barndon Helland ønsker å bli FpUs 1. nestformann. FpUs valgkomité er ikke enig, og har ikke innstilt ham til plassen. Helland mener han har gode muligheter til å kapre plassen.

– En forferdelig prosess

– En forferdelig prosess

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, er svekket i håpet for kommunereformen i store deler av Vest-Agder, slik folkeavstemningene i Hægebostad og Lindesnes har vist. Håpet kan likevel være Stor-Kristiansand og K5.
Ekstrem og feilslått

Ekstrem og feilslått

Demokratenes gruppeleder i bystyret i Kristiansand, Vidar Kleppe, er ikke nådig mot verken flertallet i bystyret eller regjeringspartiene når det blir snakk om bompenger. Han mener den foreslåtte økningen i bomsatsene i rushtiden i Kristiansand er feil.

– Litt mye styr for en ikke veldig stor økning

– Litt mye styr for en ikke veldig stor økning

Bomsatsene ser ut til å økes i Kristiansand, for at fylkeskommunen skal få mer penger til bedring av busstilbudet i byen. Miljøpartiet de Grønnes gruppeleder i Kristiansand, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, mener økningen ikke er veldig stor sett i forhold til andre byer.
– Konsekvensene er ikke klargjort

– Konsekvensene er ikke klargjort

FrPs gruppeleder i Kristiansand bystyre, Stian Storbukås, er veldig skeptisk til økning i bompengesatsene i Kristiansand. Han mener det er noe som skurrer med den økonomiske holdbarheten.